IBN
Închide
Penina Olga
Cuvinte-cheie (64): mortality (5), life expectancy (3), causes of death (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Aspectele demografice ale sănătăţii populaţiei în Republica Moldova: tendinţe și perspective
Penina Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(25) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea cardiovasculară și speranță de viață în Republica Moldova
Penina Olga, Raevschi Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evoluția mortalității premature prin bolile netransmisibile în Republica Moldova: studiu predictiv
Raevschi Elena, Obreja Galina, Penina Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul alimentar și politicile de sănătate în Republica Moldova
Obreja Galina, Raevschi Elena, Penina Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Informing national salt reduction strategy
Obreja Galina, Raevschi Elena, Penina Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Alcohol-Related Causes of Death and Drinking Patterns in Moldova as Compared to Russia and Ukraine
Penina Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Population
Nr. 5(33) / 2017 / ISSN 0168-6577
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea prematură cauzată de boala ischemică cardiacă la populația adultă din Republica Moldova (2003-2015)
Raevschi Elena1, Penina Olga1, Obreja Galina1, Barba Oleg2, Tomșa Anastasia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Management în Sănătate
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Correcting the official life tables for the Republic of Moldova for 1959-2014
Penina Olga
Centrul de Cercetări Medicale şi Socio-Demografice ale Familiei al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstruction of the continuity of cause-specific mortality trends for the Republic of Moldova
Penina Olga
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor
Paladi Gheorghe12, Penina Olga12, Dondiuc Iurie3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Îmbătrînirea forţei de muncă şi rezervele de consolidare a efectivului braţelor de muncă
Pişcenco Marina, Gagauz Olga, Penina Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea excesivă în Republica Moldova
Penina Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эпидемиологический переход в постсоветских странах
Пенина Ольга
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ed. a 9-a. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice
Paladi Gheorghe, Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Penina Olga
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смертность взрослого населения в Республике Молдова
Пенина Ольга
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ed. a 8-a. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трудовые ресурсы населения Республики Молдова в условиях демографического старения
Пищенко Марина, Пенина Ольга
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ed. a 8-a. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Evoluţia speranţei de viaţă a populaţiei Republicii Moldova în a doua jumătate a secolului XX şi la începutul secolului XXI
Tintiuc Dumitru1, Penina Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia speranţei de viaţă în Republica Moldova prin prisma schimbărilor structurii cauzelor de deces
Penina Olga
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Causes of death and life expectancy at birth in the Republic of Moldova
Penina Olga
Academy of Sciences of Moldova
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Prognoza evoluţiei populaţiei Republicii Moldova în prima jumătate a secolului XXI
Paladi Gheorghe, Gagauz Olga, Penina Olga
Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23