Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
318 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-08 17:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.1(478) (3)
Populaţie (73)
SM ISO690:2012
PALADI, Gheorghe; PENINA, Olga; DONDIUC, Iurie. Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 4(39), pp. 59-65. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461

Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor

CZU: 314.1(478)
Pag. 59-65

Paladi Gheorghe12, Penina Olga12, Dondiuc Iurie3
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
 
Disponibil în IBN: 31 decembrie 2015


Rezumat

Articolul prezintă o descriere succintă a principalelor procese demografice în Republica Moldova pe parcursul ultimelor decenii și impactul acestora asupra numărului și structurii populației. Migrația în masă, precum și soldul natural negativ sunt cauzele principale ale procesului de îmbătrânire a populației țării, care în viitorul apropiat numai se va intensifica. Lipsa datelor fiabile cu privire la migrația internațională și supraestimarea enormă a numărului populației distorsionează imaginea reală despre situația demografică în republică. În articolul prezent toate calculele sunt bazate pe datele alternative cu privire la numărul și structura populației.

The paper presents a brief description of the main demographic processes in the country over the last decades and their influence on the population size and structure. Massive migration of the working population is the main cause of the population ageing process and together with the negative natural growth leads to the depopulation process in the country that in the nearby future will only intensify. The situation is complicated by the absence of the reliable official statistics about the international migration and hence the absence of the credible official population data. Instead of the official population data, we rely on the alternative population estimates.

Cuvinte-cheie
situația demografică, prognoza demografică a populației.,

Republica Moldova