IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-28 17:31
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (5 din 5)
  2012  (5 din 5)
  2011  (5 din 5)
  2010  (5 din 5)
  2009  (5 din 5)
  2008  (5 din 5)
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole2850120630514702
Volume3031972586
Total2880123827715288
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   1215Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

110 ani de la naşterea savantului igienist Iacov Reznic 5-8
Ostrofeţ Gheorghe, Groza Lilia
Profesorul Victor Vangheli –personalitate remarcabilă în domeniul igienei (75 ani de la naştere) 9-12
Friptuleac Grigore, Meşina Victor
Profesorul Vladimir Kant – figură proeminentă în medicina socială şi mangementul sanitar moldav (memoriu la 85 ani) 13-18
Lavric Alexandru
Stuctura agenţilor cauzali în infecţiile septico-purulente de profil traumatologic 19-25
Prisacari Viorel, Spătaru Diana
Antibioticorezistenţa / sensibilitatea microorganismelor în infecţiile septico-purulente nosocomiale de profil neurochirurgical 25-29
Prisacari Viorel, Berdeu Ion
Antibioticorezistenţa / sensibilitatea microorganismelor în infecţiile septico-purulente nosocomiale de profil neurologic şi boli cerebrovasculare 30-35
Berdeu Ion
Pneumoniile asociate ventilaţiei artificiale a pulmonilor în secţiile de terapie intensivă 35-38
Busuioc Ecaterina
Aspecte epidemiologice şi unii factori de risc în ciroze hepatice virale 38-45
Paraschiv Angela, Secrieru Cristina
Rezultatele studiului de screening al lucrătorilor medicali la portajul virusurilor hepatice B, C 46-51
Sofronie Vasile
Morbiditatea prin infecţii nosocomiale septico-purulente în Centrul Mamei şi Copilului din oraşul Tiraspol 51-55
Muntean Angela, Covalenco Alexandru, Peciul Alexandru, Covaleno Evelina
Estimarea nivelului de gestionare şi evaluarea cantitativă a deşeurilor rezultate din activităţile medicale (pe modelul spitalului municipal Bălţi) 55-62
Leahu Eduard
Prevenirea transmiterei materno-fetală al infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova 63-65
Gheorghiţa Ştefan
Particularităţi epidemiologice în evoluţia morbidităţii prin tuberculoză în Republica Moldova 66-70
Cotelea Adrian
Metode rapide de detectare a tulpinilor de salmonella în prelevate (Revista literaturii) 71-74
Balan Greta, Burduniuc Olga, Cojocaru Radu
Unele aspecte ale rezistenţei la antibiotice a tulpinilor de salmonella izolate la copii 75-78
Balan Greta, Burduniuc Olga, Roman Olivia
Enterobacterii producente de blse – aspecte contemporane a diagnosticului de laborator (revista literaturii) 79-87
Burduniuc Olga
Actualities in the antibiotic resistance phenomenon of e.coli isolated from urinary tract infection 87-91
Burduniuc Olga
Probleme actuale ale antibioticorezistenţei în staţionar 92-95
Rusu Valentina, Bardari Lilia, Gurieva Tatiana
Structura etiologică a infecţiei de plagă în secţiile cirurgicale 95-100
Mocanu Irina, Cotici Alexandru, Calancea Alexandru
35 ani ai Catedrei Igienă 101-107
Friptuleac Grigore, Chirlici Alexei, Hăbăşescu Ion, Băbălău Victor, Cebanu Serghei, Moraru Maria
Evaluarea stării de sănătate a persoanelor obeze din diverse grupe profesionale 107-110
Friptuleac Grigore, Beţ Vadim
Particularităţile igienei muncii şi stării de sănătate a angajaţilor la întreprinderile de procesare a cărnii 111-117
Pînzaru Iurie
Aspecte ale morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a angajaţilor întreprinderii de procesare a cărnii SA „Carmez” 117-122
Pînzaru Iurie
Estimarea igienică a condiţiilor de instruire a copiilor cu maladii respiratorii cronice în instituţiile preuniversitare rurale 122-125
Cazacu-Stratu Angela
Aspectele medico- sociale ale anemiei ferodeficitare la copii primului an de viaţă 126-129
Toderaş Svetlana, Hăbăşescu Ion
Despre monitorizarea conţinutului de nitraţi în produsele agroalimentare, comercializate în municipiul Chişinău 129-134
Chirlici Alexei, Voica Irina, Vetiu Svetlana, Antosii Ludmila, Cebanov Raisa, Dondiuc Aurelia
Deficienţa de iod – problemă persistentă în sănătate publică 134-141
Obreja Galina
Iodarea sării pentru eliminarea tulburărilor prin deficit de iod 141-146
Obreja Galina
Estimarea legăturii corelative dintre factorul alimentar şi morbiditatea elevilor din instituţiile preuniversitare de profil sportiv 146-149
Rubanovici Vladislav
Particularităţile aprovizionării cu apă potabilă a persoanelor cu osteoartroză din mediul rural 150-154
Ciobanu Elena
Modificările capacităţii de muncă la elevi în procesul de utilizare a computerului 155-159
Croitoru Cătălina, Ostrofeţ Gheorghe, Popovici Vera
Students and teachers computer activity in view of informatics teacher 159-162
Croitoru Cătălina
Decese suplimentare în Republica Moldova în vara neobişnuit de caldă a a. 2007 163-166
Opopol Nicolae, Croitoru Cătălina, Overcenco Ala, Pantea Valeriu, Crudu Petru
Visits to the doctor of secondary professional school students from disintegrated families 167-170
Zepca Victor, Bahnarel Ion, Manole Virgil
Accidentele produse în condiţii casnice – una din problemele locuinţei moderne 170-174
Tafuni Ovidiu
Telefoanele mobile pot pune în pericol viaţa 174-176
Tihon Aliona
Estimarea gradului de oboseală la studenţii USMF „Nicolae Testemitanu” 177-180
Eftodii Iulia, Eftodii Sergiu
Factorii antinutritivi şi toxici naturali din produsele alimentare 180-184
Verejan Svetlana
Factorii climatici şi resursele naturale ale Republicii Moldova – oportunităţi pentru ameliorarea sănătăţii cardiovasculare 185-190
Raevschi Mihail, Tintiuc Dumitru, Raevschi Elena
Aspecte ale managementului serviciului balneo-sanatorial în Republica Moldova 190-196
Bagrinovschi Aurelia, Galbur Oleg
Concepte şi aspecte de dezvoltare a serviciului balneo-sanatorial 196-201
Bagrinovschi Aurelia
Calitatea serviciilor medicale spitaliceşti la bolnavii cu hipertensiune arterială în spitalul raional 201-205
Balaneţchi Anatolie
Evoluţia speranţei de viaţă a populaţiei Republicii Moldova în a doua jumătate a secolului XX şi la începutul secolului XXI 205-209
Tintiuc Dumitru, Penina Olga
Diagnosticul de cancer şi reacţiile psihologice a pacienţilor 209-212
Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Gâscă Pavel
Experienţa naţională în elaborarea propunerilor de politici publice 212-219
Eţco Constantin, Buta Galina
Metodologia de elaborare a propunerilor de politici publice: rolul şi analiza cost beneficiu 220-227
Buta Galina
Particularităţile gestionarii timpului în viaţa personală şi profesională 227-232
Eţco Constantin, Cerniţanu Mariana
Aspecte ale organizării serviciilor medicale în instituţiile penitenciare 232-240
Eţco Constantin, Buta Galina, Bîtcă Diana
Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate 240-245
Veltman Claudia, Lozan Oleg
Management of changes in public health institutions: reasons, models, resistance to changes 246-249
Reabova Elizaveta, Eţco Constantin
Caracteristica medico-socială a adulţilor cu ciroze hepatice din Republica Moldova 249-254
Solomon L., Spinei Larisa
Particularităţile actuale de organizare şi dezvoltare a sectorului medical privat în Republica Moldova 254-260
Catrinici Larisa
Unele aspecte a managementului sistemic de calitate implementat în instituţie medicală pe exemplul centrului medical „Galaxia” 260-266
Catrinici Larisa
Analiza factorilor favorizanţi ai stresului profesional la locul de muncă şi managenent lui în organizaţie 266-272
Gherboveţchi Ana
Fenomenul migraţiei cadrelor medicale în Republica Moldova 272-281
Galbur Oleg, Jelamschi Nicolae
Resursele umane in sectorul medical privat din Republica Moldova 281-289
Galbur Oleg, Jelamschi Nicolae
Managementul resurselor umane în asistenţa medicală primară la nivel de raion 289-295
Galbur Oleg, Munteanu Vera
Tipologii ale culturii organizaţionale din spitalele municipale 295-301
Globa Nina, Galbur Oleg
Cultura organizaţională – aspect important al managementului instituţiilor medicale 302-309
Globa Nina, Galbur Oleg
Respectarea şi promovarea valorilor ca elemente importante ale culturii organizaţionale din instituiile medicale 309-314
Globa Nina
Experienţa Estoniei privind compensarea costului medicamentelor în cadrul asigurării obligatorii de sănătate 314-319
Eţco Constantin, Damaşcan Ghenadie, Maruseac Maria, Rotaru Doina
Atitudini şi comportamente de utilizare a serviciilor stomatologice 319-322
Gurev Zinaida, Buga Mircea
Evaluarea eficienţei formelor de plată pentru cazurile de lungă durată 323-328
Eţco Constantin, Damaşcan Ghenadie, Rotaru Dorina, Globa Nina
Eficienţa asistenţei medicale de urgenţă în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 329-332
Moroşanu Mihail, Eţco Constantin, Boghea Petru, Cebotariov Oleg
Accesul adolescenţilor şi tinerilor la servicii de sănătate în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate 332-337
Leşco Galina, Damaşcan Ghenadie, Rotaru Dorina
Tendinţe actuale a sistemelor de asigurări medicale în diferite ţări 338-349
Rotaru Dorina
Perceperea rolului resurselor umane în sistemul de sănătate din Republica Moldova (articol de sinteza) 349-355
Daniliuc Vitalie, Cojocaru Svetlana
Asistenţa medicală acordată populaţiei rurale în Republica Moldova 355-359
Ciobanu Natalia
Impactul medico-social al populaţiei vârstnice 359-362
Negară Anatolie, Tintiuc Dumitru, Grejdianu Tudor, Blaja-Lisnic Natalia
Impactul socio-economic al osteoartrozei genunchiului asupra pacienţilor 363-366
Salaru Virginia
Dezvoltarea atitudinii de valorificare a sănătăţii psihice şi sociale a studenţilor Universităţii de Medicină 367-373
Eţco Constantin, Fornea Iuliana
Importanţa studierii sociologiei medicale pentru viitorii medici 374-377
Fornea Iuliana, Daniliuc Natalia
Studii privind rata incidentei violentei in familie in diferite tari 378-381
Vizitiu Diana
Prin evaluarea complexă bazată pe CIF – spre incluziune socială 382-386
Sochircă Ludmila, Luchian Maria, Moscovciuc Ana
Muzeul de istorie a medicinii universitare 387-389
Maistrenco Galina, Iurcovski Vladimir
Programul screening-ului şi monitoring-ului familiilor canceroase în Republica Moldova. Cercetarea rudelor asimptomatice 389-398
Garit-Brega Diana, Spinei Larisa
Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale – o sursă suplimentară de finanţare a activităţii instituţiilor medico-sanitare publice 399-404
Gladei Stela, Sava Valeriu
Unele aspecte medico-sociale ale persoanelor care beneficiază de asistenţa garantată de stat în municipiul Chişinău 404-408
Gurev Zinaida
Impactul programelor de reducere a riscurilor asupra utilizatorilor de droguri injectabile din Republica Moldova 408-410
Gaberi Cristina, Spinei Larisa
Supradozele în mediul consumatorilor de droguri injectabile: aspecte medicale şi sociale 411-417
Iaţco Ala, Gramma Rodica
Reducerea riscului de îmbolnăvire prin efectuarea screening-ului oncologic a proceselor precanceroase şi a cancerului colului uterin în raionul Făleşti 418-421
Ionesie Ion
Fenomenul migraţiei în contextul evolutiv-istoric 422-426
Jucov Artiom, Spinei Larisa
Particularităţile organizării asistenţei medicale urgente populaţiei vîrstnice în condiţiile asigurărilor obligatorii de sănătate 426-431
Mogîldan Liviu
Prestarea serviciilor medicale profilactice la nivelul asistenţei medicale primare în Uniunea Europeană şi în Republica Moldova 431-435
Panico Violeta
Revista literaturii privind aspecte de evaluare a comunicării pentru schimbare comportamentală în controlul tuberculozei 435-448
Plămădeală Svetlana, Soltan Viorel
Eficienţa activităţilor de comunicare pentru schimbare comportamentală cu referire la tuberculoză în penitenciarele din Republica Moldova 448-454
Plămădeală Svetlana, Soltan Viorel
Particularităţi ale comunicării în cadrul relaţiei medic – pacient 454-458
Roşu Gheorghe
Comunicarea în funcţie de profilul profesional şi grupele de vârstă ale medicilor 458-463
Roşu Gheorghe
Abordări conceptuale ale dizabilităţii (Revista literaturii) 463-471
Bivol Vitalie
Analiza formelor de educaţie pentru sănătatea populaţiei urbane 472-476
Marcenco Vladimir
Evaluarea atitudinilor, practicilor şi comportamentului sexual al tinerilor de la instituţiile superioare de învăţămînt din municipiul Chişinău 476-482
Ceban Tatiana, Povar Vladimir
Dezvoltarea personalului ca aspect important al managementului resurselor umane al instituţiilor medicale 482-487
Sirbu Doina
Modalităţi de abordare şi metode de soluţionare a conflictelor aplicate de studenţii medici 487-492
Zaporojan Aculina
Comunicarea eficientă – un factor esenţial al unei activităţi reuşite 493-497
Cara Olga
Evaluarea comparativă a caracteristicilor de bază în angor pectoral la bolnavii vîrstnici 497-501
Ciumac Eugenia
Strategii de motivare în situaţie de criză 502-508
Oţel Diana
Managerii instituţiilor medicale: stiluri de leadership şi eficienţa lor 508-513
Purice Ion
Supravegherea epidemiologică a maladiei HIV/SIDA, tendinţele în perioada anilor 2006-2011 513-518
Cara Olga
Medicalizarea societăţii din perspectiva bioeticii sociale: tendinţe şi probleme 519-524
Ţîrdea Teodor
Configurarea perioadelor esenţiale ale devenirii axiologiei speciale 524-529
Ojovanu Vitalie
Filosofia practică şi alegerea raţională: aspecte axiologice 529-533
Roşca Liudmila
Memoria socială şi informaţia socială– surse fundamentale în strategia de asigurare a securităţii umane:aspecte teoretico-metodologice 533-537
Rotari Alina
Concepţia invaironmentală în spaţiul sănătăţii publice: configuraţii teoretico-metodologice 537-542
Cobzac Diana
Fenomenul „cunoştinţe periculoase” - abordare din perspectiva bioeticii 542-548
Scripnic Elena
Specificul interpretării bioetice în opinia teologului John Breck 548-553
Banari Ion
Conceptul de „sănătate globală” din perspectva fenomenului globalizării 553-557
Eşanu Anatol
Aspecte bioetice şi medico-sociale ale planificării familiale prin aplicarea metodei de sterilizare 558-564
Tintiuc Nadina
Predarea/învăţarea limbii române şi a limbajului medical între tradiţie şi inovaţie (prezentare de manual) 565-568
Mincu Eugenia, Chiriac Argentina, Nastasiu Silvia
Eficienţa metodelor interactive în cadrul orelor de limbă română 568-571
Vîntu Victoria, Mincu Eugenia
Metodologia cercetării în domeniul literaturii 571-573
Vîntu Victoria, Gamanji Tatiana
Formarea competenţei de lectură – imperativ al lecţiilor de limba şi literatura română 574-577
Ţurcan Natalia, Busuioc Aliona
Educaţia interculturală a studenţilor în cadrul învăţământului superior – concepţie şi perspectivă 578-580
Chiriac Argentina
Analiza semantică a lexemelor ce exprimă anxietatea în limbile română şi engleză 580-584
Lopatiuc Alina
Utilizarea formei de învăţare e-learning din perspectiva constructivistă 584-588
Pruteanu Maria, Bîlici Nadejda, Bâlici Marcel
Conexiunea dintre e-learning ca formă de învăţare şi constructivismul social 588-592
Bîlici Nadejda, Pruteanu Maria, Bâlici Marcel
Cunoaşterea metacognitivă şi acţiunile de instruire ale utilizatorului 592-595
Bâlici Marcel, Pruteanu Maria, Bîlici Nadejda
Tehnologiile de informaţie şi comunicare şi formarea competenţelor ontologice 595-599
Bâlici Marcel, Bîlici Nadejda, Pruteanu Maria
Sinonimia frazeologismelor în limbile franceză şi română 599-601
Cuniţchi-Ţurcan Nadejda, Lupu Larisa
Limba franceză versus limba engleză drept limbă de comunicare 601-603
Eşanu-Dumnazev Daniela, Panciuc Liliana, David Ala, Scutelnic Raisa, Volosciuc Veronica
Managementul eficient al comunicării în cadrul orelor de limbă engleză 604-606
Panciuc Liliana, Şimanschi Marcela, Eşanu-Dumnazev Daniela, Scutelnic Raisa, Volosciuc Veronica, Balmuş Tatiana
Lecţia – formă de lucru şi tipurile ei în procesul de predare a unei limbi moderne 606-611
Volosciuc Veronica, Costiuc Natalia, Panciuc Liliana, Eşanu-Dumnazev Daniela, Scutelnic Raisa, Şimanschi Marcela
Dispozitivul interactiv TV5monde în cadrul cursului de limbă franceză 611-614
Scutelnic Raisa, Eşanu-Dumnazev Daniela, Panciuc Liliana, Volosciuc Veronica, David Ala
Secretele mesajelor nonverbale, de la realitate la artă - limbajul corpului 614-617
Şimanschi Marcela, Tumuruc Olga, Balmuş Tatiana, Doronin Natalia
Tehnici de realizare a testelor în limba engleză. Modalitati de predare 617-620
Şimanschi Marcela, Panciuc Liliana, Trincanu Elena, Volosciuc Veronica
Tehnica învăţării eficiente 620-624
Doronin Natalia, Şimanschi Marcela, Tumuruc Olga
Erori gramaticale 624-627
Busuioc Aliona, Ţurcan Natalia