IBN
Închide

92Publicaţii

517Descărcări

36957Vizualizări

Condraticova Liliana
Cuvinte-cheie (214): art (7), artă (5), heritage (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 59. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 3

Descoperind Chișinăul, pe urmele lui Alexandru Marghiloman
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metalul ca pistă de lansare a artiștilor plastici Ludmila Odainic și Lidia Ceban-Boico
Condraticova Liliana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașul Chișinău – centru al dezvoltării și afirmării artei metalelor
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 12

Patrimoniul cultural: probleme, experiențe, bune practici
Condraticova Liliana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Audierea publică a rezultatelor implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării – o atribuție fundamentală a Academiei de Științe a Moldovei
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinău. Unforgettable cultural experiences
Condraticova Liliana12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte. Conferința științifică internațională „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a III-a
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilemele educației din Republica Moldova
Condraticova Liliana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grija de cultura națională – un continuu deziderat academic
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria ca vocație și destin. Dr. hab., prof. univ. Pavel Coc ârlă la 75 de ani
Arapu Valentin1 , Condraticova Liliana2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O radiografie complexă a evoluției AȘM
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orfevrăria de cult din Basarabia pe timpurile Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prelucrarea artistică a metalelor din RSS Moldovenească și Republica Moldova: nume uitate sau mai puțin știute
Condraticova Liliana12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premiile Academiei de Științe a Moldovei, ediția anului 2021
Ursachi Veaceslav , Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul privind activitatea Academiei de Știinţe a Moldovei în anul 2020. Sinteză
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

Bisericile și mănăstirile ca centre de confecționare a covoarelor și a pieselor textile
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centre de artizanat și meșteri în domeniul textilelor din Republica Moldova
Condraticova Liliana , Tocarciuc Alina
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios
Condraticova Liliana1 , Cercașin Marina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinău. Experiențe culturale de neuitatsau obiective de vizitat într-o zi
Condraticova Liliana12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consiliul artistic al asociației moldovenești de consum și producere: competențe și perspective
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 92