Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
519 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-01 08:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
391.7:392.5 (2)
Îmbrăcăminte. Costume. Costume naționale. Modă. Podoabe (150)
Obiceiuri, datini privind viața particulară (169)
SM ISO690:2012
CONDRATICOVA, Liliana; CERCAȘIN, Marina. Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 1, pp. 69-75. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.4247621
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios

The wedding ceremony: indispensable cultured and secular accessories

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4247621
CZU: 391.7:392.5

Pag. 69-75

Condraticova Liliana1, Cercașin Marina2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 24 aprilie 2020


Rezumat

În articolul de față sunt puse în evidență accesoriile laice și religioase care fac parte din ceremonialul nupțial. Cele mai importante accesorii nupțiale sunt inelul (de logodnă și de căsătorie), costumul mirelui și costumul miresei, acoperemântul pe capul miresei, icoana (folosită în cununia religioasă), diferite daruri oferite în timpul logodnei și nunții. Fiecare bijuterie are o istorie, o legendă şi păstrează memoria unor evenimente semnificative din viaţa omului. Menite să marcheze o zi unică şi irepetabilă în viaţă, podoabele de logodnă și nuntă au luat întotdeauna cele mai variate forme, având scopul de a evidenţia, printr-un limbaj codificat, strălucirea costumului de nuntă. Pe baza informațiilor accesibile din literatura de specialitate și arhive, completate de datele documentărilor de teren, autorii prezintă cele mai importante articole atestate în spațiul actual al Republicii Moldova și care pot fi catalogate ca piese de patrimoniu

This article highlights the secular and religious accessories that are part of the wedding ceremony. The structure of the wedding consists of three stages: prenuptial, bridal and postnuptial, and the most important bridal accessories are the ring (engagement and marriage), the groom’s suit and the bride’s suit, the bride’s head cover, the icon (used in the religious marriage), different gifts offered during the engagement and the wedding. Each jewel has a history, a legend and preserves the memory of significant events in human life. Designed to mark a unique and unrepeatable day in life, wedding and engagement jewelry has always taken the most varied forms, with the purpose of highlighting, through coded language, the brilliance of the wedding costume. Based on the information available in the specialized literature and archives, supplemented by the data of the field documentation, the authors present the most important articles attested in the current space of the Republic of Moldova and which can be cataloged as heritage pieces.

Cuvinte-cheie
nuntă, ceremonial, bijuterie, inel, cunună, mireasă, patrimoniu,

wedding, ceremonial, jewelry, Ring, wreath, bride, heritage