IBN
Închide
Tocarciuc Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Consideraţii privind tipologia textilelor tradiţionale de interior din Moldova
Tocarciuc Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe de valorificare a motivelor ornamentale basarabene în vestimentaţia actuală
Tocarciuc Alina , Florea-Burduja Elena , Cangaş Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiții de cromatică și grafemică, dezvoltate în ornamentul produselor de inspirație tradițională
Cangaş Svetlana , Tocarciuc Alina , Florea-Burduja Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea tehnicii de croșetare tradițională în accesoriile moderne
Florea-Burduja Elena , Tocarciuc Alina , Cangaş Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Artizani din localitățile din nordul Republicii Moldova – promotori ai covorului tradițional moldovenesc
Tocarciuc Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centre de artizanat și meșteri în domeniul textilelor din Republica Moldova
Condraticova Liliana , Tocarciuc Alina
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații asupra revitalizării procesului de vopsire tradițională a lânii
Tocarciuc Alina12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expedițiile etnografice și importanța lor în dezvoltarea artizanatului din RSS Moldovenească
Condraticova Liliana1 , Bujorean Tatiana2 , Cercașin Marina2 , Tocarciuc Alina2 , Pintilei Elena2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aspecte de evoluție a designului vestimentar din Republica Moldova în contextul formării identității etnoculturale
Tocarciuc Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de valorificare a tehnicilor de decorare a textilelor tradiționale basarabene în contextul formării identității culturale
Tocarciuc Alina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolismul, tipologia și uzualitatea țesăturilor lucrate în centrele de artizanat din Moldova. Studiu preliminar
Condraticova Liliana1 , Tocarciuc Alina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte de sistematizare ale tehnicilor în designului textil actual
Tocarciuc Alina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte de evoluție ale designului textil actual in contextul formării identității etnoculturale
Tocarciuc Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Design textil actual. Considerațiuni generale
Tocarciuc Alina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14