IBN
Închide
Bujorean Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Actul Unirii Basarabiei cu România de la 1918 și patrimoniul cultural: impact, evoluție, perspective
Condraticova Liliana1 , Bujorean Tatiana2 , Cercașin Marina3 , Tocarciuc Alina2 , Pintilei Elena4 , Ischimji Ana5
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 Muzeul de Istorie a Oraşului Chişinău,
4 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,
5 Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Supl. nr. 1 , Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Acțiuni de reactualizare a statutului costumului tradițional în basarabia în perioada interbelică (1918–1940)
Bujorean Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Evoluția vestimentației citadine din Basarabia în primele patru decenii ale secolului al XX-lea
Bujorean Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipermodernismul în modă: proiecții în colecția vestimentară
Bujorean Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The accessories of the folk costume in Bessarabia at the beginning of the 20th century
Bujorean Tatiana
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Activitatea atelierelor de confecționare a costumului național moldovenesc în primele decenii postbelice
Bujorean Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția portului tradițional moldovenesc la crearea stilului folcloric în vestimentație: cazul RSS Moldovenești
Bujorean Tatiana12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expedițiile etnografice și importanța lor în dezvoltarea artizanatului din RSS Moldovenească
Condraticova Liliana1 , Bujorean Tatiana2 , Cercașin Marina2 , Tocarciuc Alina2 , Pintilei Elena2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piese vestimentare şi accesorii create de artişti plastici din RSS Moldovenească pentru Jocurile Olimpice de la Moscova din anul 1980
Bujorean Tatiana1 , Condraticova Liliana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Producerea pieselor vestimentare în Chișinăul postbelic
Bujorean Tatiana12
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ritmul în sistemul ornamental și cel structural al portului popular. Studiu de caz: cămașa femeiască
Bujorean Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Compoziţia ornamentală în sistemul structural al portului tradiţional moldovenesc
Bujorean Tatiana12
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confecționarea costumelor naționale și a accesoriilor pentru Festivalul Mondial de Tineret (Moscova, 1957) în cadrul atelierului „Promhudojnik” din Chișinău
Condraticova Liliana , Bujorean Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costumul național moldovenesc în contextul evenimentelor internaționale: anii 1970–1980
Bujorean Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația tradițională a moldovenilor în perioada 1945–1956
Bujorean Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Costumul popular și moda în RSS Moldovenească
Bujorean Tatiana
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costumul popular şi moda in RSSM: dileme, transformări, evoluţie
Bujorean Tatiana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Strategii de corelare in sistemul costum tradiţional – materialul textile
Bujorean Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Costumul tradițional moldovenesc: etapele principale de evoluție
Bujorean Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații de interdependenţă şi interinfluenţă între costumul popular moldovenesc cotidian şi cel de sărbătoare în perioada contemporană
Bujorean Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 20 / 2016 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20