IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul Patrimoniului Cultural

2021 - 1

Patrimoniul cultural: probleme, experiențe, bune practici

Condraticova Liliana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. . 3-5.
Disponibil online 12 November, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Elita basarabeană: farmecul bijuteriilor şi eleganţa vestimentaţiei. Surse de cercetare

Condraticova Liliana
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. . 128-136.
Disponibil online 2 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludmila Toma

Portretul criticului de artă şi al omului de ştiinţă

Condraticova Liliana
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. . 7-28.
Disponibil online 2 September, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Academia de Științe a Moldovei, o nouă abordare a rolului ei în societate

Condraticova Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dicționar de termeni în domeniul textilelor. Studiu de caz: procesele tehnologice de producere

Cercașin Marina , Condraticova Liliana
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 27-27.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O călăuză pentru studierea patrimoniului arhitectural

Condraticova Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Locul și rolul accesoriilor în sistemul vestimentar nupţial

Condraticova Liliana , Cercașin Marina
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confecționarea costumelor naționale și a accesoriilor pentru Festivalul Mondial de Tineret (Moscova, 1957) în cadrul atelierului „Promhudojnik” din Chișinău

Condraticova Liliana , Bujorean Tatiana
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Clădirile unirii – Palatul Mitropolitan din Cernăuți și clădirea Gimnaziului nr. 3 din Chișinău

Condraticova Liliana
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica
Nr. 2(22) / 2018 / ISSN 1453-9306
Disponibil online 17 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul Ada Zevin în arta națională

Condraticova Liliana , Procop Natalia
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea argintarului Leiba Berg în Basarabia, la începutul secolului al XIX-lea

Condraticova Liliana
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 51-51.
Disponibil online 6 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Piese de feronerie lucrate la turnătoria lui S. Serbov

Condraticova Liliana
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 72-72.
Disponibil online 6 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Unele consideraţiuni cu privire la piesele de feronerie artistică din oraşul Chişinău

Condraticova Liliana
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 53-53.
Disponibil online 3 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema interferențelor moldo-bulgare în domeniul artei metalelor în secolele XIX–XX

Condraticova Liliana
Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură
2016. Chişinău. Tipografia «Lexon-Prim». 195-209.
Disponibil online 20 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Metallic Pieces of Church Inventory from Bessarabia (19th Century - Early 20th Century)

Condraticova Liliana
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica
Nr. 1(18) / 2014 / ISSN 1453-9306
Disponibil online 11 October, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiecte de cult din metale nobile și comune din Basarabia (secolul al XIX-lea)

Condraticova Liliana
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. 95-95.
Disponibil online 12 February, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16