IBN
Închide
Ostapov Alina
Cuvinte-cheie (70): architecture (6), RSSM (4), MSSR (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 2

Planul de reconstrucție a Chișinăului prin prisma corespondenței arhitectului-academician Alexei V. Şciusev
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sediul central al Academiei de Științe a Moldovei – clădire de patrimoniu de valoare națională
Condraticova Liliana12 , Ostapov Alina3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Ministerul Culturii
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Decoraţiuni ale edificiilor realistsocialiste din oraşul Chişinău
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente decorative în arhitectura „stalinistă” a RSSM de la schiţă la realizare
Ostapov Alina
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea statului în domeniul arhitecturii şi urbanismului RSSM reflectată în istoriografie
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Arhitectura stalinistă în oraşul Chişinău
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dominante arhitecturale ale oraşului Chişinău edificate în primii ani după cel de-al Doilea Război Mondial
Ostapov Alina1 , Studzinski Irina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Tendinţe în arhitectura şi urbanismul Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Activitatea Uniunii Arhitecţilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
Ostapov Alina
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile de stat ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti – instrument de reglementare a patrimoniului arhitectural
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944–1952)
Ostapov Alina
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944-1947)
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Arhitectura și puterea în Republica Moldova
Ostapov Alina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa cadrului legislativ asupra arhitecturii locative a Basarabiei din secolul al XIX-lea
Ostapov Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14