IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Latinitate, Romanitate, Românitate
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Rotaru L.
Locul publicării: Chișinău
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 515
ISBN: 978-9975-159-60-9
CZU: [94(478)+94(498)+32](082) L 26
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 septembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (1)Filologie (12)Istorie (287)Filosofie (2)Pedagogie (8)Studiul artelor, culturologie (31)Sociologie (8)Ştiinţe politice (5)Administrare publică (3)Altele (3)Biologie (1)Arhitectura (2)Geologie şi Mineralogie (2)Economie (4)Geografie (7)Tehnică (1)Drept (1)