IBN
  



  













    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

2018 - 4

Valoarea istorico-artistică a pieselor de argintărie laică din Basarabia

Condraticova Liliana , Boldureanu Ana
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 150-151.
Disponibil online 12 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea și valoarea surselor de cercetare ale artei metalelor din Basarabia

Condraticova Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redescoperirea unui mare giuvaergiu basarabean

Cocârlă Pavel , Condraticova Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The large cities in interwar bessarabia as promotors of the art of metals development

Condraticova Liliana
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica
Nr. 2(22) / 2018 / ISSN 1453-9306
Disponibil online 2 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Centre de artizanat și meșteri in domeniul broderiei artistice. Considerațiuni preliminare

Condraticova Liliana
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 102-103.
Disponibil online 1 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Текстильные традиции и вышивка населения Молдовы (на примере некоторых сел Pыбницкого района)

Condraticova Liliana
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. "Notograf Prim" SRL. 65-66.
Disponibil online 5 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prin patrimoniul cultural ne menţinem identitatea
Condraticova Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 August, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piese de orfevrărie poloneză în Basarabia

Condraticova Liliana
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27. 2017. Chişinău. Bons Offices SRL. 72-72.
Disponibil online 24 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Istoriografia problemei artei metalului în Basarabia
Condraticova Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piese de argintărie bisericească lucrate  de orfevrii din Rusia (pe baza articolelor atestate in Basarabia)

Condraticova Liliana
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. "Notograf Prim" SRL. 138-144.
Disponibil online 7 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Turnătoriile de metal din Basarabia ca indicator al dezvoltării social-economice a regiunii

Condraticova Liliana
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26. 2016. Chişinău. Bons Offices SRL. 68-69.
Disponibil online 27 June, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Piese de feronerie artistică lucrate de meșteri autohtoni la hotarul secolelor XIX – XX
Condraticova Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 20 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția breslelor, atelierelor și a statutului bijutierilor (secolul al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea)
Condraticova Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 June, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Dosarele de arhivă – surse de studiere a orfevrăriei bisericești
Condraticova Liliana
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 26 February, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea mărcilor, poansoanelor și siglelor în evaluarea obiectelor din metale nobile
Condraticova Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2014 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Творчество ювелиров еврейского происхождения в Бессарабии и МССР (1812–1918 гг., 1944 –1972 гг.)
Condraticova Liliana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forjarea artistică în creația meșterilor autohtoni din secolele XIX–XX
Condraticova Liliana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 October, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Orfevrăria ecleziastică din Basarabia (1812-1827)
Condraticova Liliana
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 16 March, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica autorităţilor şi activitatea bijutierilor în Basarabia şi regiunile limitrofe la începutul secolului XX

Condraticova Liliana
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciMaterialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
Serie npuă 2 (7). 2013. Chişinău. . 117-123.
Disponibil online 28 April, 2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Patrimoniu bisericesc”– o nouă publicaţie despre istoria şi cultura ecleziastică
Condraticova Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 19 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40