IBN
Închide
Apetri Dumitru Ion
Cuvinte-cheie (77): reception (3), translation (3), interpretare critică (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 39. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Iuri Kojevnikov admirator şi promotor al literelor româneşti în spaţiul culturii ruse
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marii clasici ai literaturii române în spaţiul est-slav. Hermeneutica receptării: 1950–2019
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera lui I. L. Caragiale în arealul cultural est-slav: interpretări critice
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cu ochiul exegetic pe cei înstrăinaţi
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logodit cu proza vieţii prin publicistică şi eseu
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi, opțiuni estetice și sete de universal
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un pasionat al cercetării arhivistice
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Contribuţia traductologiei la promovarea dialogului intercultural
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 7-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Creangă – dickens – twain: comunitate tematică, viziuni artistice
Nedu Liudmila, Apetri Dumitru
Universitatea de Stat din Comrat
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов.Студенческие исследования
2015. Комрат 2015г. .
Disponibil online 27 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Matcovschi în dialog poetic cu ctitorul spiritualităţii româneşti
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminesciana poetică: o nouă modalitate de comunicare cu spiritualitatea ucraineană
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera poetică a lui Lucian Blaga în arealul spiritualităţii ruse: hermeneutica receptării
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Critica lui Alexandru Burlacu: cumpănirea valorilor
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescologia: apariţii editoriale de anvergură
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza literară, vocaţie şi pasiune constantă
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Actul traducerii artistice în co ncep ţia etnop siholo gică
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Anatol Gavrilov la 70 de ani
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Cercetătorul relaţiilor literare moldo- ucrainene
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igor Creţu – promotor al culturii poetice universale
Apetri Dumitru
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46