IBN
    

    
  


    
Închide
Apetri Dumitru Ion
Afiliat la Institutul de Filologie al AŞM

2017 - 4

Logodit cu proza vieţii prin publicistică şi eseu
Apetri Dumitru
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un pasionat al cercetării arhivistice

Apetri Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mihai Cimpoi, opțiuni estetice și sete de universal

Apetri Dumitru
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală”. 153-156.
Disponibil online 2 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu ochiul exegetic pe cei înstrăinaţi

Apetri Dumitru
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. F.E.-P. „Tipografia Centrală”. 161-165.
Disponibil online 2 March, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Contribuţia traductologiei la promovarea dialogului intercultural

Apetri Dumitru
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 7-11.
Disponibil online 12 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Opera poetică a lui Lucian Blaga în arealul spiritualităţii ruse: hermeneutica receptării
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 September, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dumitru Matcovschi în dialog poetic cu ctitorul spiritualităţii româneşti

Apetri Dumitru
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 9-13.
Disponibil online 11 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eminesciana poetică: o nouă modalitate de comunicare cu spiritualitatea ucraineană

Apetri Dumitru
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Filologie. 18-22.
Disponibil online 13 September, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Eminescologia: apariţii editoriale de anvergură
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exegeza literară, vocaţie şi pasiune constantă
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica lui Alexandru Burlacu: cumpănirea valorilor
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 13 January, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Dr. hab. Anatol Gavrilov la 70 de ani
Apetri Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actul traducerii artistice în co ncep ţia etnop siholo gică
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 14 March, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Recenzii. Texistenţe de Alexandru Burlacu
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetătorul relaţiilor literare moldo- ucrainene
Apetri Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Igor Creţu – promotor al culturii poetice universale
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Mihai Cimpoi, opţiuni estetice şi sete de universal
Apetri Dumitru
Metaliteratură
Nr. 1-2(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Dialog intercultural: Moldova, Ucraina, Rusia
Apetri Dumitru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(17) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme literare şi de artă în dialogurile lui Serafim Saka
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Magda Jeanrenaud. Universaliile traducerii. Studii de traductologie
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 1-2(236) / 2008 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 26 November, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 26