Dumitru Matcovschi în dialog poetic cu ctitorul spiritualităţii româneşti
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
50 5
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-11 09:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478).09 (222)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (856)
SM ISO690:2012
APETRI, Dumitru. Dumitru Matcovschi în dialog poetic cu ctitorul spiritualităţii româneşti. In: Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European. Ediția 8-a, 16-17 octombrie 2014, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Filologie, 2015, pp. 9-13.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a, 2015
Colocviul "Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European"
Chișinău, Moldova, 16-17 octombrie 2014

Dumitru Matcovschi în dialog poetic cu ctitorul spiritualităţii româneşti


CZU: 821.135.1(478).09
Pag. 9-13

Apetri Dumitru
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2018


Rezumat

Articolul porneşte de la constatarea că scriitorii români de la est de Prut şi cei din nordul Bucovinei manifestă un ataşament spiritual demn de admiraţie pentru Poetul de pe Culme. Printre aceştia un loc de seamă îi aparţine scriitorului cetăţean D. Matcovschi. El este autorul plachetei de dedicaţii poetice Măria sa Poetul (Chişinău, 1922) – prima carte de acest gen care a apărut în Basarabia. Concluzia autorului articolului: discursul poetic se prezintă ca un vibrant elogiu neîntrecutului clasic, o mărturie a cunoaşterii profunde a creaţiei eminesciene, o meditaţie asupra a diverse noţiuni etice, o modalitate certă de autoidentificare şi, în definitiv, o contribuţie substanţială la eminesciana poetică. 

Cuvinte-cheie
eminesciana poetică, dedicaţii, discurs poetic, elogiu, modalitate de autoidentificare