IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "apel"
Специфика функционирования обращений в семейном диалоге XIX века: на материале произведений А. С. Пушкина, А. П. Чехова
Galer Anna
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-304-4..
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citarea părților pe cauzele penale în instanțele de apel
Osoianu Tudor1, Calendari Dumitru2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza doctrinei altor state cu privire la participarea procurorului în apelul penal
Osoianu Tudor1, Calendari Dumitru2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedural subject matter jurisdiction of romanian courts of law in disputes involving professionals
Apan Rodica Diana
„Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neagravarea situației în propria cale de atac (non reformatio in pejus)
Jimbei Ina
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia procesului penal în România modernă
Apetrei Giorgică-Sorin
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe, Costea Mihai
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele principale ale apelului incident în procesul civil
Fală Nicolae
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa materială procesuală a instanţelor din România în domeniul litigiilor cu profesioniștii
Apan Rodica Diana
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedural subject matter jurisdiction of romanian courts of law in disputes involving rofessionals
Apan Rodica Diana
„Dimitrie Cantemir”Christian University Bucharest
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul căilor de atac în procesul penal al Republicii Moldova
Rusu Lucia
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intentarea procedurii de apel: deficiențe normative
Jimbei Ina
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(43) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 December, 2017. Descarcări-105. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezbaterea cauzei în instanța de apel
Jimbei Ina
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(225-227) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea și importanța apelului în procedura civilă. Aspecte istorice
Gafton Luiza
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(189) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluțiile instanței în raport cu acțiunea civilă examinată în cadrul procesului penal
Ababei Eduard
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea probelor la examinarea cauzelor civile
Chifa Felicia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte evolutive ale căilor de atac în Basarabia ţaristă
Rusanovschi Iulian
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeiurile casării sau modificării hotărârii judecdatorești în ordine de apel
Fală Nicolae, Şpac Vadim
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme teoretico-practice ce apar în materie de competenţă jurisdicţională la examinarea litigiilor de insolvabilitate
Rusanovschi Iulian, Mărgineanu Lilia
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unificarea legislativă în folosirea  căilor de atac în Basarabia după  adoptarea constituţiei  din 27 martie 1923
Rusanovschi Iulian, Grama Dumitru
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20