IBN
Închide

45Publicaţii

612Descărcări

17952Vizualizări

Calendari Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 0
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.4.Note (suport) de curs - 2

2023 - 10

Soţul supravieţuitor –succesor al victimei în procesul penal
Calendari Dumitru1 , Cristea Daniel2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Inspectoratul de Politie Judetean Buzau
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 1 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drept execuţional : Note de curs : Ciclul 1 - studii superioare de licenţă.
Calendari Dumitru
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-109-8
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea accesului liber la justiție prin intermediulcăilor ordinare de atac
Osoianu Tudor1 , Calendari Dumitru2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea accesului liber la justiție prin intermediulcăilor ordinare de atac
Osoianu Tudor1 , Calendari Dumitru2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-170-09-3.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea învinuirii de către procuror în instanţa de apel
Calendari Dumitru , Ciudin Oxana
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dialogi juridici
Iași: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2023. ISBN 978-606-714-816-9.
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National and ECtHR selective jurisprudence on decision-making in criminal appeals
Calendari Dumitru , Jitariuc Vitalie
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Legea şi Viaţa
Nr. 4(376) / 2023 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organe de ocrotire a normelor de drept : Note de curs : Ciclul 1 – studii superioare de licență specialitatea Drept
Calendari Dumitru , Ciudin Oxana
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-116-6
Disponibil online 28 December, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orice persoană ale cărei interese legitime au fost prejudiciate printr-o măsură sau printr-un act al instanței – titularii dreptului de apel
Calendari Dumitru
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica aplicării legii privind amnistia din 2021 în instanţa de apel
Calendari Dumitru
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un alt temei pentru revizuire în procesul civil
Calendari Dumitru
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Constituirea completului de judecată a instanței de apel pe cauzele penale
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Participarea procurorului la etapa cercetării judecătorești în instanța de apel pe cauzele penale. Partea II”
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 10 / 2022 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza doctrinei altor state cu privire la participarea procurorului în apelul penal
Osoianu Tudor1 , Calendari Dumitru2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citarea părților pe cauzele penale în instanțele de apel
Osoianu Tudor1 , Calendari Dumitru2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul devolutiv al apelului declarat de către procuror
Calendari Dumitru
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 June, 2023. Descarcări-43. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea procurorului la etapa cercetării judecătoreşti în instanţa de apel pe cauze penale
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 9 / 2022 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Hotărârile CTEDO cu efecte importante pentru instanţele de apel la pronunţarea deciziilor pe cauzele penale
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană prin intermediul normelor de drept aplicate în instanța de apel pe cauzele penale
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6. 2021. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4..
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

„Participarea procurorului la etapa măsurilor pregătitoare pentru desfășurarea ședinței de judecată în instanța de apel pe cauzele penale”. (Partea I)
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 6 / 2020 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Participarea procurorului la etapa măsurilor pregătitoare pentru desfășurarea ședinței de judecată în instanța de apel pe cauzele penale”. Partea II.
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 7 / 2020 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunile procurorului după pronunţarea deciziei instanţei de apel
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a apelului și a participării procurorului în instanţa de apel din unele state străine
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele apelului procurorului pe cauzele penale
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erorile de drept comise de instanțele de apel în cauzele penale - temeiuri pentru casarea deciziilor
Calendari Dumitru1 , Osoianu Tudor2
1 Școala doctorală Științe Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesul Federaеiei Ruse fata de Republica Moldova
Calendari Dumitru
Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, T. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3389-4-3.
Disponibil online 28 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea procurorului la rejudecarea cauzei penale după casarea deciziei instanţei de apel de isntanţa de recurs
Calendari Dumitru
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной инстанции.
Осояну Тудор , Календарь Дмитрий
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(52) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 May, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прения сторон в апелляционной инстанции по уголовным делам
Календарь Дмитрий
Procuratura Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 16 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Particularitățile obiectului probatoriului în apel
Calendari Dumitru12
1 Procuratura Cahul,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale tacticii participării procurorului la etapa cercetării judecătoreşti în instanţa de apel pe cauzele penale
Calendari Dumitru
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele participării procurorului la etapa măsurilor pregătitoare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată în instanţa de apel pe cauzele penale
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной инстанции
Осояну Тудор , Календарь Дмитрий
Curtea de Apel Chişinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(51) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел в суде апелляционной инстанции
Календарь Дмитрий12
1 Procuratura Cahul,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Analiza doctrinei din Republica Moldova privind participarea procurorului la examinarea cauzelor penale în instanţa de apel
Calendari Dumitru
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul participării procurorului în instanța de apel
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul participării procurorului la examinarea cauzelor penale în instanța de apel prin prisma obiectului apelului
Calendari Dumitru
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 8 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участие пoтерпевшегo в апелляциoннoм прoизвoдстве пo угoлoвным делам
Календарь Дмитрий
Procuratura Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Calea de atac împotriva sentinței de încetare a procesului penal pronunțate în ședința preliminară: apel sau recurs?
Calendari Dumitru
Curtea de Apel Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-49. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desfășurarea audierilor în cadrul examinării cauzelor penale în instanța de apel
Calendari Dumitru
Procuratura Cahul
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renunţarea procurorului la învinuire în instanţa de apel
Calendari Dumitru
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind participarea procurorului la examinarea cauzelor penale în instanța de apel
Calendari Dumitru12
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Procuratura Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые проблемы участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной инстанции
Календарь Дмитрий
Procuratura Cahul
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Renunțul procurorului la învinuire în instanța de apel
Calendari Dumitru
Curtea de Apel Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(3) / 2016 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renunțul procurorului la învinuire în instanța de apel
Calendari Dumitru
Curtea de Apel Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretul procesului penal trebuie să fie protejat
Calendari Dumitru
Curtea de Apel Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 45 of 45