IBN
Închide
Grama Dumitru
Cuvinte-cheie (73): provincie (3), stat (3), paşalâc (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.2.Contribuții în monografii - 2
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2019 - 5

Aspecte politico-juridice de protejare a securității comunităților de alolingvi constituiți în grupuri naționale (etnice)
Grama Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doctrina dreptului natural în viziunea cugetătorilor Țării Moldovei
Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legitățile constituirii și a dezvoltării minorităților naționale și a grupurilor naționale (etnice)
Grama Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul evoluției doctrinei suveranității în Principatul Moldova
Grama Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-7-3..
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul evoluției doctrinei suveranității în Principatul Moldova
Grama Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităților de securitateși asigurare a parcursului european (Partea a II-a)
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-8-0..
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte politico-juridice de protejare a securității comunităților de alolingvi constituiți în grupuri naționale (etnice)
Grama Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3298-2-8.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte politico-juridice de protejare a securităţii comunităţilor de alolingvi constituiţi în grupuri naţionale (etnice)
Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Partidele politice — componente  de bază ale unei societăţi  democratice
Cuculescu Andrei , Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile interetnice
Grama Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3073-0-7.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorice privind organizarea  şi funcţionarea administraţiei  publice locale moderne 
Horchidan Dorinel , Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autorităţii de reglementare în sfera răspunderii juridice din domeniul comunicaţiilor electronice
Grama Dumitru , Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unificarea legislativă în folosirea  căilor de atac în Basarabia după  adoptarea constituţiei  din 27 martie 1923
Rusanovschi Iulian , Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Limba moldovenească sau limba română: Argumente istorico-juridice
Cuşnir Valerii , Grama Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 December, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul şi rolul organului central de specialitate din domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova
Grama Dumitru , Gasnaş Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Autoritarism și putere centralizată  în perioada 1938—1948. Cazul României
Olteanu Calin , Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 28 June, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-1172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Cantemir — promotor al integrării știinţei dreptului românesc  în cultura europeană (340 de ani  de la nașterea domnitorului savant) (partea i)
Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Cantemir — promotor al integrarii știintei dreptului românesc în cultura europeana (340 de ani de la nașterea domnitorului savant) (partea II)
Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nelegitimitatea creării aşa-numitei Republici Moldoveneşti Nnistrene
Grama Dumitru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
COHORTA
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Caracterizarea juridică a dezmembrării statului Moldova in 1812
Grama Dumitru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(90) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 25 June, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Dispute politico-juridice  vis-a-vis de anexarea Moldovei de est în 1812 de către Imperiul Rus
Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(15-16) / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile şi libertăţile omului în URSS în perioada dictaturii staliniste: de jure şi de facto
Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Din istoria constituirii şi evoluţiei Instituţiei notariatului în Moldova
Grama Dumitru , Cara-Rusnac Aliona
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-31. Vizualizări-1379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea dreptului: aspecte teoretico-practice
Guzun Gheorghe , Guzun Aureliu , Grama Dumitru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suveranitatea RSS Moldoveneşti în anii 1940—1990: de jure şi de facto
Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suveranitatea RSS Moldoveneşti în anii 1940—1990: de jure şi de facto (partea II)
Grama Dumitru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2009 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Din istoria izvoarelor dreptului Țării Moldovei
Grama Dumitru
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(72) / 2007 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-1793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor omului din domeniul mediului
Grama Dumitru , Vlaicu Vlad
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(80) / 2007 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Конституционные гарантии предпринимательской деятельности
Калина С , Grama Dumitru
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(142) / 2006 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28