IBN
Închide
Golubenco Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
  • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 2

2023 - 0

Considerații privind reglementarea procesuală a expertizei judiciare în Republica Moldova și România
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specialistul în dreptul procesual penal (Concept și competențe)
Golubenco Gheorghe1 , Chiotici Dragoş2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Atribuțiile specialistului criminalist în etapa de cercetare propriu-zisă a locului faptei
Golubenco Gheorghe , Chiotici Dragoş
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea tehnico-criminalistică a studenților la facultățile de drept: probleme și soluții
Golubenco Gheorghe1 , Badia Andrian2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Semnătura ca obiect de cercetare criminalistică
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Noțiunea și clasificarea semnăturilor în grafoscopie
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Criminalistica naţională: probleme și tendinţe
Golubenco Gheorghe
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapa alegerii produsului sau serviciului în cadrul investigaţiilor preliminare în cazul operaţiunilor  frauduloase de plată electronică
Golubenco Gheorghe , Purici Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea „cunoștinţe specializate“ în dreptul procesual penal al României și Republicii Moldova
Golubenco Gheorghe , Chiotici Dragoş
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Criminalistica naţională:  probleme şi tendinţe
Golubenco Gheorghe
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Reguli generale privind fixarea şi ridicarea urmelor de natură biologică umană
Golubenco Gheorghe , Adam Sorin-Iosif
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3058-2-2.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii istoriografice privind apariţia şi dezvoltarea domeniului cercetării criminalistice a documentelor
Golubenco Gheorghe1 , Văcaru Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dezvoltarea ştiinţei despre folosirea microobiectelor in criminalistică şi interpretarea lor modernă
Pisarenco Constantin , Golubenco Gheorghe
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea şi diagnostica criminalistică — sarcini soluţionate in cadrul expertizelor criminalistice
Văcaru Ion , Golubenco Gheorghe
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aspecte teoretice privind investigarea infractiunilor comise cu violentă
Golubenco Gheorghe
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind contribuţia metodelor grafoscopice la identificarea persoanelor
Golubenco Gheorghe
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kриминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере кредитования
Левандовский Николай1 , Golubenco Gheorghe2
1 Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33