Probleme teoretico-practice ce apar în materie de competenţă jurisdicţională la examinarea litigiilor de insolvabilitate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
168 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-22 03:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.427 (3)
Obligații. Contracte. Convenții (244)
SM ISO690:2012
RUSANOVSCHI, Iulian; MĂRGINEANU, Lilia. Probleme teoretico-practice ce apar în materie de competenţă jurisdicţională la examinarea litigiilor de insolvabilitate. In: Studii Juridice Universitare. 2016, nr. 3-4(35-36), pp. 149-153. ISSN 1857-4122.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122

Probleme teoretico-practice ce apar în materie de competenţă jurisdicţională la examinarea litigiilor de insolvabilitate


CZU: 347.427
Pag. 149-153

Rusanovschi Iulian, Mărgineanu Lilia
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 aprilie 2018


Rezumat

The rules of law governing the jurisdiction are described in the Code of Civil Procedure, but contain similar provisions and other regulations, such as for example the insolvency law. In fact, the first instance court in civil proceedings is the Court and insolvency cases are examined by the Court of Appeal as a first instance court. When in a civil action the  position of defendant is held by a company that is in the process of insolvency, and the object of the action is not part of the debtor mass , the action in question will be examined by the Court, as a first instance court. Unfortunately, magistrates often do not perceive these procedural issues and allow a series of judicial errors from which results a different practice in identical civil cases. The only legal leverage to eliminate errors and repair injustices admitted to first instance courts , remains the execution of legal remedies established by law and guaranteed by Article 119 of the Constitution of Moldova.

Normele de drept care reglementează competenţa jurisdicţională sunt descrise în Codul de  Procedură Civilă, însă prevederi similare conţin și alte acte normative, cum ar fi spre exemplu Legea invsolvabilităţii. De fapt, instanţa de fond în cadrul unui litigiu civil este Judecătoria, iar cauzele de insolvabilitate se examinează de Curtea de Apel ca instanţă de fond. Atunci când într-o acţiune civilă calitatea de pârât o deţine o societate comercială ce se află în proces de insolvabilitate, iar obiectul acţiunii nu face parte din masa debitoare, acţiunea în cauză urmează a fi examinată de către Judecătorie, ca instanţă de fond. Cu regret, de multe ori magistraţii nu sesizează aceste aspecte procesuale și admit o serie de erori judiciare din care rezultă o practică diferită în cazuri civile identice. Unica pârghie juridică în vederea înlătu- rării erorilor și a reparării nedreptăţilor admise de instanţele de fond, rămâne a fi exercitarea căilor de atac instituite prin Lege și garantate de articolul 119 din Constituţia R. Moldova.

Cuvinte-cheie
apel, recurs, lege, instanţă, insolvabilitate, societate comercială