IBN
Închide
Costea Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2022 - 2

Considerații privind reglementarea procesuală a expertizei judiciare în Republica Moldova și România
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul de expertiză grafoscopică: particularități de redactare și apreciere
Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-476-3.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Teoria grafoscopiei judiciare: repere istorico-evolutive
Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Semnătura ca obiect de cercetare criminalistică
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.2, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Expertiza grafoscopia judiciară: fundamente teoretice și metodologice
Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(331) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(47-48) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea și clasificarea semnăturilor în grafoscopie
Golubenco Gheorghe , Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și practica actuală a expertizei scrisului de mână și a semnăturii: probleme și soluții
Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Scurt istoric al semnăturilor autentice aplicate pe actele sub semnătura privată și autentică – diferite procedee de falsificare a semnăturii
Costea Mihai
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(312) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11