IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "didactics"

Valorificarea strategiilor didactice interactive în formarea competențelor de comunicare la elevi în cadrul orelor de biologie

Adamciuc Aurelia
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților

Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza contrastivă - actualitate și relevanță în predarea limbii române ca limbă străină în Armenia

Henț Adrian Nicolae
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica aforismelor savante

Mincu Eugenia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descrierea sistemului lexical din perspectiva actului de comunicare

Vulpe Ana
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica adjectivului în gimnaziu. Strategii de predare-învățare-evaluare. Formarea competențelor de comunicare

Babii Ana
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note pentru o didactică a traducerii

Suff (Cartaleanu) Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(139) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor

Goraş-Postică Viorica1, Ghicov Adrian2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica disciplinelor de învăţământ opţionale

Cristea Sorin
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea la orele de limba şi literatura română în şcolile alolingve

Pleșca Daniela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbarea şi dezvoltarea în educaţie

Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea și evaluarea competențelor specifice în cadrul studierii disciplinelor filosofice

Inglis Iulia
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii teoretice despre jocul didactic cu functie de strategie universitara
Staver Angela1, Sadovei Larisa2
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale activităţii catedrei de Botanică a Institutului Pedagogic de Stat „Taras G. Şevcenco” din Tiraspol în perioada anilor 1954-1991

Grati Vasile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul predării / învățării limbii italiene în instituții cu profil muzical

Cazacu Lidia
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica: știință sau artă?

Cabac Valeriu
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale
Ediția a II-a Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-238-0.
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competenţelor de comunicare prin intermediul strategiilor activ-participative

Adamciuc Aurelia
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fonetica: ramuri, concepte, teorii și metode de cercetare

Babără Nicanor
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сопоставительнаялингвистика – основополагающая наука в методологии преподавания иностранных языков

Babără Nicanor
Комратский государственный университет
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importance of science for pedagogy

Ivanova Elena, Kugai Kseniia
Kyiv National University of Technologies and Design
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21