IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1190): sustainable development (6), Romania (6), bread (4)
Reviste/manifestări ştiinţifice06
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice30/13767/151
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (19 ORCID,
3 Google Scholar ID,
34 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(1)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 325. Descărcări - 3113. Vizualizări - 137585.
Articole în reviste din RM - 143. Publicaţii la conferinţe din RM - 142. Publicaţii peste hotare - 40.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 24

„Urzeala leacurilor”. Practici medicale tradiţionale în Bucovina secolului al XIX-lea
Mareci Sabol Harieta
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 96-96.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categorii de droguri în viziunea legii penale a Republicii Moldova şi în cea a României
Dumneanu Ludmila, Botnarenco Mihaela, Ştefănoaia Mihai
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea patrimoniului construit din Bucovina de Sud (România) și contribuția la dezvoltarea durabilă a comunităților rurale
Mohr Carol Alexandru, Chașovschi Carmen
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 79-79.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comentarii privind custodia copiilor minori
Crețu Georgeta
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 220-227.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication chain in the internet of things with spread-out electronic device system abstraction
Bragarenco Andrei, Marusic Galina, Ciufudean Calin I.
IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference IEMTRONICS 2021 - Proceedings
2021. New Jersey, SUA. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. 0-0.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual aspects and the most used practices in obtaining the reliability of entity value estimation
Bîrca Iulita, Țîrlea Mariana Rodica, Ganea Victoria, Buzu Olga
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual reflections on the moral, ethical and conduct aspects in the professional activity of accountants and auditors
Balan Igor, Moldovan Mirela, Chira Tatiana
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservarea și restaurarea în cadrul bibliotecilor. Studii de caz
Cimpianu Cristina Maria
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. Academia de Stiinte a Moldovei. 123-135.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Morariu. O cronică din Bucovina (II)
Diaconu Mircea
Limba Română
Nr. 1(261) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 5 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea transfrontalieră și rolul ei în dezvoltarea regională în Europa
Diakoniuk Oleksandr
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 154-157.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre conceptul de infracțiune
Ifrim Ion
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 119-128.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre Holocaust ca memorie a locurilor
Bălan Emanuel
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. CEP USM. 296-307.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital economy. the conversion of the traditional economy as a consequence of the ICT innovations
Ungureanu Alexandra
Journal of Social Sciences
Nr. 4(1) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopajul în fotbal - între infracțiune și contravenție
Tatarcan Andrei Cătălin
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. CEP USM. 561-566.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological tourism - a new approach
Iaz Anastasia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 172-174.
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multivalued differential problems under Pompeiu excess restrictions
Satco Bianca-Renata
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. . 76-76.
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pressure gradient effect on spin-crossover materials: Experiment vs theory
Rusu Ionela, Manolache-Rusu I. C., Diaconu Andrei, Palamarciuc Oleg, Guralskiy Ilya, Molnar Gabor, Rotaru Aurelian
Journal of Applied Physics
Nr. 6(129) / 2021 / ISSN 0021-8979
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica de editare a operei lui Nicolae Iorga
Ardeleanu Sanda-Maria, Ioniţă Alexandrina
Limba Română
Nr. 3(263) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiul actual și perspective privind implementarea proiectelor europene
Chihaia (Sava) Liliana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 150-153.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State of conservation of two copies of the Ceaslov printed for doubles in 1794 located at the Huși Eparchial Museum
Cimpianu Cristina Maria
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 64-65.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 325