IBN
Închide
Bodean Sergiu Dumitru
Cuvinte-cheie (27): Codri Plateau (2), Cărbuna (2), anthropomorphic figurines (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Așezarea Precucuteni-Tripolie A de la Cărbuna-Negrub. Considerații preliminare
Bodean Sergiu1, Noroc Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O aşezare fortificată Cucuteni A din nordul Moldovei
Bodean Sergiu, Vornic Vladimir, Ciobanu Ion
Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A-B Peticeni V
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastica antropomorfă din siturile eneolitice de la Cărbuna
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospecțiuni arheologice pe moșia satului Cărbuna
Bodean Sergiu, Heghea Serghei
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia a 4-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siturile culturii Starčevo-Criş din Câmpia Prutului de Mijloc
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Investigaţii arheologice în siturile eneolitice de la Cărbuna (campania 2018)
Bodean Sergiu, Heghea Serghei
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locuirea Cucuteni A-B1 pe cursul superior al râului Bîc
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siturile fazei Tripolie CI din bazinul superior al Răutului (Consideraţii preliminare)
Bodean Sergiu, Heghea Serghei
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

În memoriam. Vsevolod Marchevici. 100 de ani de la naştere
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faza Precucuteni II in Campia Prutului de Mijloc
Bodean Sergiu
Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii privind modelarea statuetelor antropomorfe din faza precucuteni II
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Un eveniment remarcabil pentru ştiinţa arheologică națională
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 20 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кремневые изделия из раскопок раннетрипольского поселения Рогожень I в 2013 г.
Коваленко Сергей1, Сергей Бодян1, Вячеслав Бикбаев2
1 Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Plastica antropomorfă din aşezarea Cucuteni -Tripolie Ciulucani I (raionul Teleneşti, Republica Moldova)
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socola – o staţiune pluristratificată a culturii Cucuteni -Tripolie din bazinul Nistrului
Bodean Sergiu, Ursu Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(8) / 2012 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Cercetări arheologice „Valea Morilor”
Bodean Sergiu
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(18) / 2010 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1999 - 1

Цариград II — поселение раннего неолита на р. Реут в Молдове
Коваленко Сергей, Сергей Бодян
Институт культурного наследия АНМ
Stratum plus
Nr. 2 / 1999 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 10 August, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18