IBN
Închide
Cojocaru Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole cat. C - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Public procurement, a tool for achieving the goals of sustainable development
1 , 2 , Hysa Eglantina3 , Eglantina4 , Cojocaru Maria4
1 Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”,
2 Petroleum-Gas University of Ploiesti,
3 Epoka University, Tirana,
4 State University of Moldova
Amfiteatru Economic
Nr. 24(61) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1582-9146
Disponibil online 13 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Armonizarea modului de determinare, declarare și plată a taxei pe valoarea adăugată în Republica Moldova în raport cu experiența altor țări europene
Maria , Cojocaru Maria , Lavrenciuc Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Achizițiile circulare – soluție pentru dezvoltarea durabilă
Cojocaru Maria , Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțele durabile în susținerea implementării achizițiilor durabile
Cojocaru Maria1 , Coca Carmen Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tomis din Constanța
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prețurile de referință: pârghie pentru fundamentarea politicilor sociale și economice
Cojocaru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rata de actualizare socială: aspecte ale estimării în scopul evaluării ofertelor de achiziții publice durabile
Cojocaru Maria , Davidov Cătălina , Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Contribuția achizițiilor sustenabile la soluționarea unor probleme de dezvoltare socială, economică și de mediu
Cojocaru Maria , Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности ценообразования под влиянием цифровизации
Кожокару Мария
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Bankingul islamic – o soluție a crizei internaționale
Hropotinschi Adriana , Cojocaru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II. 2018. Комрат, Республика Молдова. .
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenţierea preţurilor la medicamente (Avantaje şi dezavantaje)
Cojocaru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea afacerilor în scopul fundamentării deciziei de fuziune sau achiziţie: aspecte metodologico-practice
Cojocaru Maria , Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovațiile – factor determinant al creșterii economice
Cojocaru Maria , Maria , Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Bugetarea pe bază de performanță: abordare comparativă
Cojocaru Maria , Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile
Cojocaru Maria , Maria , Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea statistică a evoluției investițiilor în active pe termen lung la nivel regional
Cojocaru Maria , Davidov Cătălina
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării principiilor achizițiilor publice sustenabile
Cojocaru Maria , Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретические аспекты финансирования сделок слияний и поглощений
Маммадова Ульвия , Кожокару Мария
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Armonizarea managementului achiziţiilor publice din Republica Moldova la directivele UE
Cojocaru Maria , Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe ale preţurilor la produsele şi inputurile agricole şi fenomenul „foarfeca preţurilor” în Republica Moldova
Cojocaru Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ основных мотивов слияний и поглощений на фармацевтическом рынке
Кожокару Мария , Маммадова Ульвия
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38