IBN
Închide
Botezatu Liuba
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21

2022 - 2

Frumosul artistic versus estetica literară în permanența teoriei și metodologiei speciale a creativității
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihopedagogia creativității în format unic interpretativ: inteligențe multiple – grații multiple
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Principiile coșeriene ale creativității și alterității în perimetru textologic interpretativ
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Dinspre teoria specială înspre metodologia generală a creativității, interpretare vibraționist - interferenționistă
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și metodologia generală a creativității
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Sintaxa între enunț și text
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria și metodologia generală a creativității
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

În zodia zimbrului sub semnul veșnicei tinereți: hasdeean-Mihai Cimpoian trăind și nemurind
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-075-1.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta paideică versus fenomenul interdisciplinarității la formarea culturii filologice
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eleonora Stamate și ,,drumul destinului” în arta poematică
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liber-arbitrul postmodernității în cultura educației
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Coraportul: principiul lăuntrului suveran-principiul logicosemantic și funcțional în cultura filologică
Ботезату Люба
Комратский государственный университет
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenologia Spiritului Mihai Cimpoian pe scala universalităţii
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea filologocentrică: recuperarea unității pierdute în învățământul universitar
Botezatu Liuba , Musteaţă Livia , Ioniță(-Ursu) Tatiana
Universitatea de Stat din Comrat
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul axiologiei globale la intersecția: filosofia culturii - filosofia educației, versus structural- fenomenologia în filosofia științei
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Efectele standardizării la orele de limba și literatura
Paslari Marina , Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2016. Комрат 2016г. .
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ființa vorbește Mihai Cimpoian pe verticala lăuntrului suveran
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii filologice versus teoria şi metodologia evidenţei complinirilor axiologice
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Permanente ale identității cunoașterii - sintaxa și semantica
Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul axiologiei generale în educația lingvistică și literară
Buzdugan Angela , Botezatu Liuba
Universitatea de Stat din Comrat
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2016. Комрат 2016г. .
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30