IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "ideology"

Identitate, multiculturalitate și comunicare în Uniunea Europeană

Spînu Stela
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suggestions for the interpretation of the literary text from the literary imagology’s perspective

Iovu Elisaveta12
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux voix de l’Europe libre: Monica Lovinescu et Virgil Ierunca
Cuzmici-Opăriuc Loredana
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grigore Vieru, la parole face à l’oppression politique
Corcinschi Nina, Robu Cristina
Academy of Sciences of Moldova
Francopolyphonie
Nr. 5 / 2010 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul baladesc al lui Ştefan Augustin Doinaş în economia „Cercului literar de la Sibiu”
Ursenco Igor
Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul identitar basarabean de la restructurare la integrare interculturală.
Edu Inga
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Essai sur la Belgitude. Approche d’une internaute amatrice
Andrei Carmen
Intertext
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

До питання формування тоталітарної системи влади в Україні: політико-організаційний та суспільний аспекти

Taranenko Nikolai, Iaroș Ilia
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Взаимосвязь патриотизма с моральным и правовым сознанием военнослужащих Вооруженных сил Украины

Fedorenko Vladimir
Житомирский военный институт имени С.П. Королева
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Идеологический фактор в противодействии террористической деятельности

Nikolaev Aleksandr
Одесский государственный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика «Дашнакцутюна» в 1917-1920 гг
Izoria Marina
Грузинский гуманитарно-экономический университет
Legea şi politologia
Nr. 23 / 2013 / ISSN 1987-5533
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы культуры и межкультурный диалог по национальным отношениям

Rocaciuc Victor1, Rocaciuc Victoria2
1 Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко,
2 Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Власть как предмет философской рефлексии: компаративный анализ

Autor Nou
Белорусский государственный университет
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea din mâna lui Hamlet. Nina Corcinschi оn dialog cu Andrei Ţurcanu
Corcinschi Nina, Ţurcanu Andrei
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edmond Cros: sociocritica ca ştiinţă multidisciplinară
Diacon Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumea totalitară şi criza identitară in romanul lui Vladimir Beşleagă
Gherman Oxana
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea şi creativitatea în raport cu ideologia infraestetică
Nicolau Felix
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opoziţie anticomunistă vs. Politica oficială a Regimului Ceauşescu, 1971-1989
Bălănescu Flori
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Russev şi realizările lui în domeniul cronografiei moldoveneşti
Bileţchi Nicolae
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-2(32) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica literară feministă şi tentaţiile ideologiei
Plămădeală Ion
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(31) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28