IBN
Închide
Iovu Elisaveta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2023 - 1

Imaginea orașului Cahul în proză: Alexandru Manoil, B.P. Hasdeu și Dimitrie Iov
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

„Lupta de la Cahul” – între istorie și mitopoetică
Iovu Elisaveta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, R. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea orașului Cahul în literatură (Iacob Negruzzi, Andrei Ciurunga, Leonid Nuzbroh și alții)
Iovu Elisaveta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi și Ceilalți în romanul „Vreau acasă” de Olga Căpățână. Exercițiu de imagologie literară
Iovu Elisaveta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, R. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașul Cahul în creația lui Andrei Ciurunga
Iovu Elisaveta12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Caleidoscopul lecturii sau modelul lecturii sincretice
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exercițiu de imagologie literară: noi și ceilalți în romanul Mara de Ioan Slavici
Iovu Elisaveta
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image of the foreigner in the Irish travel journal: M. R. Parkinson twenty years in Romania
Iovu Elisaveta
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea orașului Cahul în însemnările de călătorie străine: Scheea din Ținutul Cărligătura
Iovu Elisaveta12
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni,
2 Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea orașului Cahul în însemnările de călătorie străine: Scheia din Ținutul Cărligătura
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We and the others in the novel „Mara”. Literary imagology exercise
Iovu Elisaveta
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Imaginea femeii orientale în creația lui Mircea Eliade
Iovu Elisaveta12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia comparată: direcţiile ei de cercetare
Iovu Elisaveta
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia Orientului în creația lui Mircea Eliade. Exotismul spațiului
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The history of imagology: the three stages of evolution
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 20 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The image of the oriental woman in the creation of Mircea Eliade
Iovu Elisaveta
State University „Dimitrie Cantemir”
Communication, Context and Interdisciplinarity Paths of communication in postmodernity Section: Literature
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The orient’s imagology in the literary works of Mircea Eliade
Iovu Elisaveta
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Stranger 's character in Eliade's work. positive and negative imagotypes of the other
Iovu Elisaveta
State University „Dimitrie Cantemir”
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Literature
Ediția a 8-a, Lite.. 2020. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

Discursul imagologic sau discurs despre celălalt
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei
Iovu Elisaveta12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36