IBN
Închide
Iovu Elisaveta
Cuvinte-cheie (43): Literary imagology (3), image study (2), Comparative imagology (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Imagologia comparată: direcţiile ei de cercetare
Iovu Elisaveta
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Discursul imagologic sau discurs despre celălalt
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei
Iovu Elisaveta12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia literară – o disciplină nouă în cadrul ştiinţelor umanistice
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia literară: definirea disciplinei și a obiectului ei de studiu
Iovu Elisaveta1, Grati Aliona2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia literară: interpretarea rezultatelor
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia literară: Școli și reprezentanți
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia, o direcţie nouă de cercetare în studiul literaturii
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suggestions for the interpretation of the literary text from the literary imagology’s perspective
Iovu Elisaveta12
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni,
2 State University „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evoluția imagologiei literare, de la Jean-Marie Carré până la Hugo Dyserinck: obiectivul cercetării, concepte, problem
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-46-1.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imagologia literară ca disciplină autonomă
Iovu Elisaveta
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Imagologia literară: prezentare în plan diachronic
Iovu Elisaveta
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12