IBN
Închide
Fonari Victoria
Cuvinte-cheie (45): myth (4), symbol (2), directorial text (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 5

Fenomenul globalizării în literatura cehă contemporană
Fonari Victoria123
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova,
3 Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitul iubirii în dialogul poetic
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-48-9..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piesa „Oidip” de Sofocle și mutațiile
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitorul Ion Druţă la 90 de ani. Aspecte psihologice ale copilăriei în creaţia lui Ion Druţă
Fonari Victoria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The phenomenon of globalization in the contemporary Czech literature
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Lirica lui Emil Loteanu: mitul omului creator cu amprente stelare
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Mitul şi metoda arhetipologică
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol. 1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dioptriile tăcerii lui Lucian Blaga focusate în creaţia lui Victor Teleucă
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Personalităţi notorii ale filosofiei româneştiLucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)
2015. Chişinău. .
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hermeneutica mitului antic în abordarea cercetărilor italieni
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lirica lui Dumitru Matcovschi – nemărginirea mărgioarei
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Construcţia dedalică şi dinamica memoriei in opera critică a lui Alexandru Burlacu
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul lui Grigore Vieru în oglinda translatoarei Olga Irimciuc
Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(30) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Sonetul postmodern la Aureliu Bucuioc
Fonari Victoria
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5 / 2002 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13