IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(147) pentru cuvîntul-cheie "Strategies"
Parallel algorithm to find the Bayes-Nash solution in the informational extended game
Hâncu Boris
State University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul terorismului – obiect şi factor al colaborării internaţionale a serviciilor speciale, reflecţii pentru Republica Moldova

Busuncian Tatiana
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea strategiilor didactice interactive în formarea competențelor de comunicare la elevi în cadrul orelor de biologie

Adamciuc Aurelia
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incluziunea copiilor cu CES în perioada pandemică: dificultăți și perspective

Druguș Olga12
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia rezolvării problemelor de combinatorică

Lupu Ilie
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Challenges of inclusive education in the context of blended learning

Darawsha Ahlam, Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii

Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implicarea autorităților publice din Ucraina în gestionarea diasporei

Iurco Olga
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bune practici de creare și promovare a imaginii autorităților administrației publice locale în comuna Șolcani, raionul Soroca

Tincu Violeta1, Iftodii Lucia2
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii privind reducerea riscurilor din sistemele de sănătate

Forna Norina, Murariu Alice, Agop Forna Doriana, Donea Lorenza, Forna Norin
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing the learner`s autonomy through listening activities

Burea Svetlana
Tiraspol State University (TSU)
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de formare și dezvoltare a capacităților de înmulțire și împărțire a numerelor naturale la elevii din clasa a III-a

Ciubuc Rita1, Nour Alexandra2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza content utilizată în practica sistemului de sănătate
Moraru Lilia
Administrarea Publică
Nr. 1(73) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curtea europeana a drepturilor omului: impactul asupra respectării drepturilor omului în Republica Moldova

Tătaru Anisia, Pîrţac Grigore
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых

Voroncenco Tamara
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
R. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific

Budurina-Goreacii Carolina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems in the translation of comics and cartoons
Taran Tatiana
State University of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-169. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impedimentele și strategiile școlarizării copiilor romi

Gulica Lidia, Rapeșco Veronica
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi metode și strategii de educație a copiilor în era digitală

Şpac Silvia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul prenatal al distrofiei musculare Duchenne şi atrofiei musculare spinale pe parcursul a 4 ani şi eficacitatea metodologiilor de diagnostic existente în Republica Moldova
Grosu Iulia, Scurtu Vitalie, Strătilă Radu, Sacară Victoria
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(63) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 October, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 147