IBN
Închide
Voroncenco Tamara
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2020 - 1

Интеграция налоговых технологий в цифровую бизнес-среду участников внешнеэкономической деятельности
Воронченко Тамара
Российская таможенная академия
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Review on the monograph: „Ensuring financial stability of the state: theoretical approaches”  Author: Irina Vilievna TOLMACHEVA
Voroncenko Tamara
Russian Customs Academy
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Компетентностный подход к бухгалтерскому образованию в условиях развития цифровой экономики России
Воронченко Тамара
Российская таможенная академия
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию: «Обеспечение финансовой стабильности государства: теоретические подходы»  Автор: Иринa Вильевнa ТОЛМАЧЕВA
Воронченко Тамара
Российская таможенная академия
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых
Воронченко Тамара
Российская таможенная академия
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(127) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых
Воронченко Тамара
Российская таможенная академия
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Тенденции развития теории и практики формирования интегрированной отчетности в условиях глобализации
Воронченко Тамара
Российская таможенная академия
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Новеллы учета и налогообложения 2017 года и их последствия для участников внешнеэкономической деятельности
Воронченко Тамара
Российская таможенная академия
Contabilitatea şi profesia contabilă în era provocărilor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Новации российской учетной и налоговой политики в контексте международной гармонизации налоговых систем
Voroncenco Tamara
Российская таможенная академия
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности учета и налогообложения внешнеэкономической деятельности в условиях международной интеграции России
Воронченко Тамара
Российская Академия предпринимательства, Москва
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Последствия внедрения МСФО в России: предварительные итоги
Воронченко Тамара
Российская Академия предпринимательства, Москва
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 1 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Учетная политика организации в условиях перехода на МСФО: проблемы адаптации
Воронченко Тамара
Российская Академия предпринимательства, Москва
Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale : Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-710-2..
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Переход России на МСФО: проблемы и пути их решения
Воронченко Тамара
Российская Академия предпринимательства, Москва
Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4242-7-1..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13