IBN
Închide
Tincu Violeta
Cuvinte-cheie (100): public services (7), organization (7), local government (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Alternative Options for Local Public Services Management in the Republic Of Moldova
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme alternative de gestionare a serviciilor publice locale în Republica Moldova
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Impactul stării de urgenţă asupra prestării serviciilor publice în municiupiul Chişinău
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul administraţiei publice locale de nivelul al doilea în organizarea şi gestionarea serviciilor publice
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Bune practici de creare și promovare a imaginii autorităților administrației publice locale în comuna Șolcani, raionul Soroca
Tincu Violeta1, Iftodii Lucia2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Consiliul local Şolcani, raionul Soroca
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea serviciilor publice – consideraţiuni generale şi sisteme de management
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-54. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi şi probleme în asigurarea unui regim transparent al activităţii administraţiei publice locale din satul Izvoare, raionul Fălești
Tincu Violeta, Moisei Evghenia
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea serviciilor publice desconcentrate în Republica Moldova: istorie şi actualitate
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi gestionarea serviciilor publice locale în municipiul Chişinău
Tincu Violeta, Triboi Elena
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul administraţiei publice locale în prestarea serviciilor publice cetățenilor din satul Bujor, raionul Hîncești
Tincu Violeta1, Coşleţ Gheorghe12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Primăria Bujor, Raionul Hînceşti
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia actuală a serviciilor publice locale de gospodărie comunală în Republica Moldova
Tincu Violeta1, Onuţu Stela12
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Primaria Glodeni
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Abordări inovatoare în gestiunea serviciilor publice
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul administraţiei publice în organizarea şi gestionarea serviciilor publice de gospodărie comunală
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serviciile publice de gospodărie comunală: noţiuni generale şi poziţionare în sistemul serviciilor publice de interes general
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Implementarea guvernării electronice in organizarea şi gestionarea serviciilor publice
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale gestiunii directe a serviciilor publice de către autoritățile administrației publice
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aspecte comparate privind delimitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice în domeniul serviciilor publice
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea serviciilor publice în Republica Moldova – probleme și soluții
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a II-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutia rolului de prestator a administratiei publice in domeniul serviciilor publice
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale gestionării serviciilor publice locale prin parteneriat public-privat
Tincu Violeta
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31