IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(82) pentru cuvîntul-cheie "character"
Cвязь между поведением и характером подростков, занимающихся танцами
Semionova Oxana12
1 Теоретический лицей им. Михая Витязул,
2 Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea individului privită prin corelația dintre conceptele de „socializare” și „educație”.
Coman Liliana12
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistenţa psihopedagogică a personalităţii accentuate
Scripa Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности инновационных рисков и системных угроз инновационной трансформации
Sakovici Vasilii
Молдавский Государственный Университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„(Mono)dramele unor necunoscute” de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău
Khalil-Butucioc Dorina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhetipul copilului-elev: profil real și ficțional
Popa Viorica
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aureliu Busuioc și înființarea modelului Povestirea pentru copii
Cojocari Alina
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2. 2023. Bălți. .
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personaje și identitate în dramaturgia contemporană
Țurcan Zinaida
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поэтика жанра рассказа в творчестве Г. А. Каюрова
Gherlovan Olga
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности характера подростков, занимающихся танцами
Antoci Diana1, Semionova Oxana2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Теоретический лицей им. Михая Витязул
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Степень изменчивости у родительских форм гибридов F1 и F2 томата по комплексу основных хозяйственно ценных признаков для одноразовой уборки
Țăpordei Alla
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încărcătura morală în operele literare
Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul din romanele interbelice – modalități de caracterizare psihologică
Șevcenco (Cebotari) Diana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitoria Lipan - un arhetip psihologic
Comorașu Aura
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 30 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea individului privită prin corelația dintre conceptele de „socializare” și „educație”
Coman Liliana
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Важность soft skills в искусстве управления современными предприятиями
Ahmadova Asia, Dorogaia Irina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îndrumări metodice: analiza titlului unui text epic (în baza fabulei de Grigore Alexandrescu)
Taburceanu Polina
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul poveștilor terapeutice în educația copiilor cu CES
Standavid Beatrice Maria
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-93. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terrifying Projections of Soviet Childhood
Botnari Lia12
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traducătorul în literatură
Ciocoi Tatiana
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 9 / 2022 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 1 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 82