IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "character"

Cвязь между поведением и характером подростков, занимающихся танцами

Semionova Oxana12
1 Теоретический лицей им. Михая Витязул,
2 Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistenţa psihopedagogică a personalităţii accentuate
Scripa Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personaje și identitate în dramaturgia contemporană

Țurcan Zinaida
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности характера подростков, занимающихся танцами

Antoci Diana1, Semionova Oxana2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Теоретический лицей им. Михая Витязул
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Степень изменчивости у родительских форм гибридов F1 и F2 томата по комплексу основных хозяйственно ценных признаков для одноразовой уборки

Țăpordei Alla
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поэтика жанра рассказа в творчестве Г. А. Каюрова

Gherlovan Olga
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Încărcătura morală în operele literare

Balţatu Ludmila
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personajul din romanele interbelice – modalități de caracterizare psihologică

Sevcenco Diana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of soft skills in the art of managing modern enterprises

Ahmadova Asia, Dorogaia Irina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îndrumări metodice: analiza titlului unui text epic (în baza fabulei de Grigore Alexandrescu)

Taburceanu Polina
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul poveștilor terapeutice în educația copiilor cu CES

Standavid Beatrice Maria
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terrifying Projections of Soviet Childhood

Botnari Lia12
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creația de televiziune a cineastului Emil Loteanu

Bohanţov Alexandru
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poetul Alexandru Robot. Curbe și sinapse moderniste

Corcinschi Nina
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 28 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anatol Gavrilov: studii de teorie şi metodologie literară

Caraman Vlad
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii și mijloacele educației morale a elevilor

Bundă Carmen1, Silistraru Nicolae2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programs, Factors, Stages, Forms, Procedures and Professional Adaptation Methods of Employees: Peculiarities and Analysis

Rotaru Andrei
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alecturile în romanul Doamna Bovary de Flaubert, bovarismul si exodul tinerilor moldoveni

Chiperi Grigore
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Reflective Hero in Russian Literature and Soviet Cinema (from Onegin and Oblomov to Zilov)

Brajuc Vladimir
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elements of the Pagan Code in the Poetics of Guzel Yakhina‟s Novel ”Zuleikha Opens her Eyes”

Dolgov Veaceslav
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52