IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "character"
Asistenţa psihopedagogică a personalităţii accentuate
Scripa Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îndrumări metodice: analiza titlului unui text epic (în baza fabulei de Grigore Alexandrescu)

Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul poveștilor terapeutice în educația copiilor cu CES

Standavid Beatrice Maria
Liceul Vocațional de Artă, Tîrgu Mureș
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poetul Alexandru Robot. Curbe și sinapse moderniste

Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 28 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Витя Малеев в школе и дома»: комическое как средство психологического анализа

Autor Nou
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul bahtinian de cronotop romanesc
Gavrilov Anatolie
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(39) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 8 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru Burlacu, decojind naratologic romanul
Şleahtiţchi Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alţi drumeţi pe-acelaşi drum
Şleahtiţchi Maria
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale naratorului din Nou tratat de igienă
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectiva narativă intradiegetică în romanul Adela de Garabet Ibrăileanu

Potîng Tatiana
Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 1 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personajul literar Filimon între reconstituirea sinelui și chemarea feminității

Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările antieroului în literatura română contemporană
Rufanda Lilia
National and Kapodestrian University of Athens
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психологический анализ ревности в романе «Eвгений Oнегин» A. С. Пушкина в сравнении с реальной жизнью

Prostomolotov Valeriu, Prostomolotova Alina
Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(34) / 2019 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Four lectures on quasigroup representations
Smith Jonathan-D.
Quasigroups and Related Systems
Nr. 1(15) / 2007 / ISSN 1561-2848
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identity versus identity confusion in adolescent life

Ciobanu Iana
State University of Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15