IBN
Închide
Taburceanu Polina
Cuvinte-cheie (225): symbol (7), temă (6), theme (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 37.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 32

2023 - 3

  Aspecte metodice și valorificarea în procesul educațional a nuvelei Copii în cătușele Siberiei de Spiridon Vangheli
Taburceanu Polina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Simbolul și alegoria în proza scurtă a lui Ion Druță
Taburceanu Polina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 10 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Specificul peisajului în proza lui Mihail Sadoveanu. Aspecte metodico-științifice
Taburceanu Polina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

  Modalități de predare/învățare a motivului vânătorii în programul școlar
Sorocatîi-Brumărel Oxana1 , Taburceanu Polina2
1 Gimnaziul Calarașeuca, Ocnița,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modalități de predare/învățare a operei lui George Meniuc în ciclul gimnazial/liceal
Golovatiuc Elena1 , Taburceanu Polina2
1 Liceul Teoretic „Mihail Koţiubinski“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Războiul nu are chip de femeie de Svetlana Aleksievici
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-49. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sentimentul erotic în romanul Matei Iliescu de Radu Petrescu
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tema războiului nuclear în August 2026: vor veni ploi blânde de RrayBradbury
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valorificarea operei lui Vasile Voiculescu în procesul educațional
Morari Victoria , Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Alexandru Donici – întemeietorul fabulei clasice în limba română
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte metodice ale predării operei Anei Blandiana în clasele liceale
Stepanov Liudmila1 , Taburceanu Polina2
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu", or. Cimişlia,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Bunicul despre cele patru rase de Nichita Stănescu – expresie a interculturalității
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Literatura științifico-fantastică: Nuvela Casa de Ray Bradbury
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-215. Vizualizări-2126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

  Abordarea romanului Maitreyi de Mircea Eliade din perspectivă interculturală
Taburceanu Valerii1 , Taburceanu Polina2
1 Gimnaziul nr.68, Dobrogea, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Constantin Negruzzi și Franҫois Rabelais
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea competenţelor interculturale la elevi în contextul predării dramei Răzvan şi Vidra de B.P. Hasdeu
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valoarea educativă a creaţiei lui Grigore Vieru
Stepanov Liudmila1 , Taburceanu Polina2
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu", or. Cimişlia,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  К вопросу изучения комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя в школах Республики Молдовы (Н.В. Гоголь и И.Л. Караджале)
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Категория повседневности в повести „Обмен” Юрия Трифонова
Гросу Светлана , Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Музыкальные темы, образы и мотивы в сборнике «Горький цвет» Леона Донича-Добронравова
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  „Великое испытание” бытом в повести „Обмен” Юрия Трифонова
Гросу Светлана , Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imaginea adolescentului în romanul De veghe în lanul de secară de J.D. Salinger şi în Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influențe și traduceri ale lui Adam Mickiewicz în opera lui Gheorghe Asachi
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Анализ и интерпретация повести „Последний срок” В.Г. Распутина
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Нравственный выбор в повести «Слепой музыкант» В.Г. Короленко
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

  Îndrumări metodice la predarea operei Anei Blandiana în gimnaziu
Stepanov Liudmila , Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proza lui Constantin Negruzzi în sistemul educațional
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Repere metodice în receptarea operei lui Octavian Goga
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изучение прозы Виктора Пелевина в лицейском цикле
Козубенко Юлия , Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изучение творчества Б.Л. Пастернака в лицейском цикле с русским языком обучения
Захария Анастасия1 , Табурчану Полина2
1 Теоретический лицей им. М. В. Ломоносова, г. Оргеев ,
2 Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Интерпретация образа дома в поэзии Сергея Есенина и Николая Клюева
Раца Юлия , Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Пространтсвенно-временные отношения в «Бесприданнице» А.Н. Островского
Стасиева Анастасия , Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Îndrumări metodice: analiza titlului unui text epic (în baza fabulei de Grigore Alexandrescu)
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Motivul pietrei preţioase şi al metalului nobil în nuvela Saul de Leon Donici-Dobronravov
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Ipostaze feminine în culegerea Floare amară de Leon Donici-Dobronravov 
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Leon Donici-Dobronravov – „Homo Christianus”
Taburceanu Polina
Tiraspol State University
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Răzvrătiţii şi inadaptaţii în romanul Noul seminar de Leon Donici.
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Lumea clerului la Alexei Mateevici şi Leon Donici
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

  Profesorul de teologie Nichita Terpsihorov sau personajul ipocrit
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 5-6(246) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profesorul de teologie Nichita Terpsihorov – personajul ipocrit
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Metaliteratură
Nr. 5-6(22) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sosipatru Dvuedinov: reprezentantul tipic al clerului
Taburceanu Polina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(21) / 2009 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

  Leon Donici-Dobronravov şi Victor Crăsescu: interferenţe de atmosferă
Taburceanu Polina
Metaliteratură
Nr. 1-2(17) / 2008 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective narative în romanul Noul seminar de Leon Donici-Dobronravov
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 5-6(240) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 43 of 43