IBN
Închide
Taburceanu Polina
Cuvinte-cheie (156): motiv (3), tradition (3), symbol (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Alexandru Donici – întemeietorul fabulei clasice în limba română
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodice ale predării operei Anei Blandiana în clasele liceale
Stepanov Liudmila1 , Taburceanu Polina2
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu", or. Cimişlia,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunicul despre cele patru rase de Nichita Stănescu – expresie a interculturalității
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura științifico-fantastică: Nuvela Casa de Ray Bradbury
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Abordarea romanului Maitreyi de Mircea Eliade din perspectivă interculturală
Taburceanu Valerii1 , Taburceanu Polina2
1 Gimnaziul nr.68, Dobrogea, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constantin Negruzzi și Franҫois Rabelais
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor interculturale la elevi în contextul predării dramei Răzvan şi Vidra de B.P. Hasdeu
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea educativă a creaţiei lui Grigore Vieru
Stepanov Liudmila1 , Taburceanu Polina2
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu", or. Cimişlia,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу изучения комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя в школах Республики Молдовы (Н.В. Гоголь и И.Л. Караджале)
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Категория повседневности в повести „Обмен” Юрия Трифонова
Гросу Светлана , Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Музыкальные темы, образы и мотивы в сборнике «Горький цвет» Леона Донича-Добронравова
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

„Великое испытание” бытом в повести „Обмен” Юрия Трифонова
Гросу Светлана , Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea adolescentului în romanul De veghe în lanul de secară de J.D. Salinger şi în Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influențe și traduceri ale lui Adam Mickiewicz în opera lui Gheorghe Asachi
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ и интерпретация повести „Последний срок” В.Г. Распутина
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нравственный выбор в повести «Слепой музыкант» В.Г. Короленко
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Îndrumări metodice la predarea operei Anei Blandiana în gimnaziu
Stepanov Liudmila , Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza lui Constantin Negruzzi în sistemul educațional
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodice în receptarea operei lui Octavian Goga
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение прозы Виктора Пелевина в лицейском цикле
Козубенко Юлия , Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34