IBN
Închide
Taburceanu Polina
Cuvinte-cheie (96): motiv (3), temă (2), tradition (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Abordarea romanului Maitreyi de Mircea Eliade din perspectivă interculturală
Taburceanu Valerii1, Taburceanu Polina2
1 Gimnaziul Nr. 68, Dobrogea, mun. Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţelor interculturale la elevi în contextul predării dramei Răzvan şi Vidra de B.P. Hasdeu
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea educativă a creaţiei lui Grigore Vieru
Stepanov Liudmila1, Taburceanu Polina2
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu", or. Cimişlia,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Музыкальные темы, образы и мотивы в сборнике «Горький цвет» Леона Донича-Добронравова
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

„Великое испытание” бытом в повести „Обмен” Юрия Трифонова
Гросу Светлана, Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea adolescentului în romanul De veghe în lanul de secară de J.D. Salinger şi în Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influențe și traduceri ale lui Adam Mickiewicz în opera lui Gheorghe Asachi
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ и интерпретация повести „Последний срок” В.Г. Распутина
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нравственный выбор в повести «Слепой музыкант» В.Г. Короленко
Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Îndrumări metodice la predarea operei Anei Blandiana în gimnaziu
Stepanov Liudmila, Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza lui Constantin Negruzzi în sistemul educațional
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodice în receptarea operei lui Octavian Goga
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение прозы Виктора Пелевина в лицейском цикле
Козубенко Юлия, Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение творчества Б.Л. Пастернака в лицейском цикле с русским языком обучения
Захария Анастасия1, Табурчану Полина2
1 Теоретический лицей им. М. В. Ломоносова, г. Оргеев ,
2 Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерпретация образа дома в поэзии Сергея Есенина и Николая Клюева
Раца Юлия, Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пространтсвенно-временные отношения в «Бесприданнице» А.Н. Островского
Стасиева Анастасия, Табурчану Полина
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVII-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Îndrumări metodice: analiza titlului unui text epic (în baza fabulei de Grigore Alexandrescu)
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivul pietrei preţioase şi al metalului nobil în nuvela Saul de Leon Donici-Dobronravov
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Ipostaze feminine în culegerea Floare amară de Leon Donici-Dobronravov 
Taburceanu Polina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leon Donici-Dobronravov – „Homo Christianus”
Taburceanu Polina
Moldova Tiraspol State University
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de aniProbleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2 . 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25