IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, " conferinţă ştiinţifică internaţională, 6
Chişinău, Moldova, 23-24 octombrie 2017
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, conferinţă ştiinţifică internaţională
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: (Ed. a 6-a)
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogr. "PrintCaro"
Anul publicării: 2007
ISBN: 978-9975-56-463-2
CZU: 575:581.1:631.52(082)=135.1=111=161.1 G 30
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe agricole (107)Chimie (4)Biologie (115)Administrare publică (1)