IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(387) pentru cuvîntul-cheie "COVID-19"
Evaluarea satisfacției studenților privind învățământul online în perioada Covid-19
Solcan Angela
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mental health problems of medical and non- medical students from the Republic of Moldova during the COVID-19 pandemic.
Praviţchi Galina1, Nastas Aliona2, Shadi Nasim Shahin2
1 Moldova State University,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția televiziunii digitale din Republica Moldova în perioada pandemică
Pîntea Dionisie
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea coeziunii sociale în contextul crizei pandemice
Spătaru Tatiana
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană
Vol.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impacts of COVID-19 on education sector: case study of the 48 arab secto
Darawsha Ahlam, Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerability in rural areas in Hungary
Horeczki Reka
Centre for Economic and Regional Studies (CERS), Institute for Regional Studies HAS
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarile economiei și impactul asupra mediului ambiant
Manole Tatiana1, Ţurcan Rina2
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza conceptului de ,,interes public’’ prin prisma legislației din Republica Moldova
Pascaru Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19
Cebotari Svetlana12
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Is there a place for virtual physical therapy In severe trauma patients? Serial cases from “Lock-down”
Drăgoi Iulia Iovanca1, Popescu Florina Georgeta2
1 Fast Fizio Clinic, Centre of musculoskeletal physiotherapy, Timișoara,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
R. 2021. Chişinău. ISSN 2587-3709.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of the strategic risk in the banking sector of the Republic of Moldova
Ciobu Stela, Tabuica (Mirza) Cristina
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perpectives for the digital banking development in the Republic of Moldova
Ciobu Stela1, Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация организационной культуры предприятий в период пандемии и удаленной занятости
Caminschi Olga
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.3. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6..
Disponibil online 11 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici filosofice în contextul pandemiei COVID-19
Cosmescu Alexandru
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea serviciilor bancare în timp de pandemie
Postolachi Anghelina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategic vision for recovery of Moldova’s fashion industry after COVID-19
Gheorghiţă Maria, Nistor Doina
Technical University of Moldova
Annals of the University of Oradea, Fascicle of textiles, leatherwork
Nr. (1) / 2021 / ISSN 1843-813X /ISSNe 2457-4880
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența economică în contextul pandemic COVID-19
Stoica Dimitrie, Ivan Angela-Stela, Cantaragiu Alina Mihaela, Stoica Maricica
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COVID-19 in patients with chronic myeloid leukemia: management challenges and outcomes
Musteaţă Vasile12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Archives of the Balkan Medical Union
Nr. 4(56) / 2021 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicom network implementation and usage in the context of the covid-19 pandemic
Golubev Alexandru
Archives of the Balkan Medical Union
Nr. 1(56) / 2021 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proteina C reactivă – un biomarker predictor al prognosticului nefavorabil a infecției COVID-19
Cernei Natalia12, Grabovschi Ion1, Baltaga Ruslan1
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 387