IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(440) pentru cuvîntul-cheie "COVID-19"
Evaluarea satisfacției studenților privind învățământul online în perioada Covid-19
Solcan Angela
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-42. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mental health problems of medical and non- medical students from the Republic of Moldova during the COVID-19 pandemic.
Praviţchi Galina1, Nastas Aliona2, Shadi Nasim Shahin2
1 Moldova State University,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția televiziunii digitale din Republica Moldova în perioada pandemică
Pîntea Dionisie
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea coeziunii sociale în contextul crizei pandemice
Spătaru Tatiana
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană
Vol.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-157-26-1..
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impacts of COVID-19 on education sector: case study of the 48 arab secto
Darawsha Ahlam, Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerability in rural areas in Hungary
Horeczki Reka
Centre for Economic and Regional Studies (CERS), Institute for Regional Studies HAS
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 24 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarile economiei și impactul asupra mediului ambiant
Manole Tatiana1, Ţurcan Rina2
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza conceptului de ,,interes public’’ prin prisma legislației din Republica Moldova
Pascaru Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19
Cebotari Svetlana12
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Is there a place for virtual physical therapy In severe trauma patients? Serial cases from “Lock-down”
Drăgoi Iulia Iovanca1, Popescu Florina Georgeta2
1 Fast Fizio Clinic, Centre of musculoskeletal physiotherapy, Timișoara,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
2021. Chişinău. ISSN 2587-3709.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of the strategic risk in the banking sector of the Republic of Moldova
Ciobu Stela, Tabuica (Mirza) Cristina
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perpectives for the digital banking development in the Republic of Moldova
Ciobu Stela1, Iordachi Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre regimul special în instituțiile penitenciare
Manea Vladislav1, Osadcii Cornel2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 17 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация организационной культуры предприятий в период пандемии и удаленной занятости
Caminschi Olga
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.3. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6..
Disponibil online 11 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Covid-19 Electronic Registry: Its Implementation within Medical Institutions in the Republic of Moldova
Gorobievschi Svetlana1, Nădrag Lavinia2
1 Technical University of Moldova,
2 Ovidius University, Constanța
Analele Universităţii Ovidius, Seria: Ştiinţe Economice
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2393-3119 /ISSNe 2393-3127
Disponibil online 18 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici filosofice în contextul pandemiei COVID-19
Cosmescu Alexandru
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea serviciilor bancare în timp de pandemie
Postolachi Anghelina
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategic vision for recovery of Moldova’s fashion industry after COVID-19
Gheorghiţă Maria, Nistor Doina
Technical University of Moldova
Annals of the University of Oradea, Fascicle of textiles, leatherwork
Nr. (1) / 2021 / ISSN 1843-813X /ISSNe 2457-4880
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența economică în contextul pandemic COVID-19
Stoica Dimitrie, Ivan Angela-Stela, Cantaragiu Alina Mihaela, Stoica Maricica
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-69. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in young people's attitudes to the problem of Covid-19, flu, and other upper respiratory infections during the war in Ukraine
Vlasyk Lyubov1, Rîngaci Natalia2, Suholotiuk Anastasia1, Marinova Svetlana1, Vlasyk Leonid1
1 Bukovinian State Medical University,
2 Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 440