Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
98 11
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-12 20:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:578.834.1 (3)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (979)
Virologie (146)
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Svetlana. Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19. In: Administrarea Publică. 2020, nr. 4(108), pp. 92-106. ISSN 1813-8489.
10.5281/zenodo.4300340
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489

Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19

Geopolitical metamorphosis in the context of the Covid-19 pandemic

Геополитические метаморфозы в контексте пандемии Сovid-19


CZU: 327:578.834.1
DOI: 10.5281/zenodo.4300340
Pag. 92-106

Cebotari Svetlana12
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2020


Rezumat

The emergence of the Covid-19 pandemic conditions new realities in the system of international relations. In the context of the geopolitical metamorphoses conditioned by the Covid-19 emergency, there is a need to analyze the behavior of the leading powers both in terms of internal responses to the pandemic and in terms of their external behavior. This article aims to highlight the main changes taking place in the international arena as a result of the emergence of the Covid-19 crisis.

Emergența pandemiei Covid-19 condiționează noi realități în sistemul relațiilor internaționale. În contextul metamorfozelor geopolitice condiționate de emergența Covid19 apare necesitatea de a supune analizei comportamentul puterilor conducătoare atât în ceea ce privește răspunsurile interne la pandemie, cât și în ceea ce privește comportamentul lor extern. Prezentul articol are drept scop reliefarea principalelor schimbări care au loc pe arena internațională ca rezultat al emergenței crizei Covid-19.

Cuvinte-cheie
crisis, COVID-19, geopolitical metamorphoses, rivalry, international relations,

criză, COVID-19, metamorfoze geopolitice, rivalitate, relaţii internaţionale