Provocarile economiei și impactul asupra mediului ambiant
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
36 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-28 13:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
33:502/504 (2)
Economie. Științe economice (5476)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (271)
Știința mediului înconjurător (993)
SM ISO690:2012
MANOLE, Tatiana; ŢURCAN, Rina. Provocarile economiei și impactul asupra mediului ambiant. In: Administrarea Publică. 2021, nr. 1(109), pp. 69-73. ISSN 1813-8489.
10.52327/1813-8489.2021.1(109).06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489

Provocarile economiei și impactul asupra mediului ambiant

The Challenges of Economy and the Impact on the Environment

Проблемы экономики и влияние на окружающую среду


CZU: 33:502/504
DOI: 10.52327/1813-8489.2021.1(109).06
Pag. 69-73

Manole Tatiana1, Ţurcan Rina2
 
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 23 martie 2021


Rezumat

In the present article, the authors address the essence of some economic models (theories) whose objectives consist in increasing the wealth of the owners, maximizing their profits. The ecological situation of the Earth worsened, especially during the industrialization period. This situation required the transition from the traditional economy to the concept of circular economy. The examples of the European Union demonstrate the benefits of waste recycling both for the economy and for improving people’s quality of life. The fight against the pandemic requires colossal material and valuable resources from governments. Thus, for example, the budget of the Republic of Moldova makes a colossal effort in the form of social costs to help people suffering from this pandemic. Improving the situation would require the imposition and control of manufacturing companies on the use of treatment systems, and another general solution would be to educate the population to preserve the Earth for the descendants of our descendants.

Autorii tratează în acest articol esența unor modele (teorii) economice obiectivele cărora constau în creșterea averii proprietarilor, maximizarea profiturilor acestora. Situația ecologică a Terrei s-a agravat, îndeosebi, în perioada industrializării. Această situație a necesitat trecerea de la economia tradițională la conceptul de economie circulară. Exemplele Uniunii Europene demonstrează beneficiile reciclării deșeurilor atât pentru economie, cât și pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Lupta cu pandemia cere resurse colosale materiale si valorice de la guverne. Astfel, de exemplu, bugetul Republicii Moldova face un efort colosal sub forma costurilor sociale pentru ajutorarea persoanelor care suferă de această pandemie. Ameliorarea situației ar necesita impunerea si controlul întreprinderilor producătoare privind utilizarea sistemelor de epurare si, altă soluție generală ar fi educarea populației de a păstra Terra pentru urmașii urmașilor noștri.

Cuvinte-cheie
economic methods (theories), profit maximization, waste, recycling, circular economy, pandemic, COVID-19, social cost,

metode (teorii) economice, maximizarea profiturilor, deşeuri, reciclare, economie circulară, pandemie, COVID-19, cost social