Mental health problems of medical and non- medical students from the Republic of Moldova during the COVID-19 pandemic.
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
248 1
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-07 19:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.89:378.17:616.98 (2)
Psihiatrie. Psihiatrie patologică. Psihopathologie. Frenopatii. Psihoze. Anomalii mintale. Stări morbide mintale. Tulburări de comportament şi emoţionale (280)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (2504)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (566)
SM ISO690:2012
PRAVIŢCHI, Galina, NASTAS, Aliona, SHADI NASIM, Shahin. Mental health problems of medical and non- medical students from the Republic of Moldova during the COVID-19 pandemic.. In: Current Affairs and Perspectives in Psychological Research: . International conference of applied psychology, Ed. 2, 29-30 noiembrie 2022, Chisinau. Chișinău, Republic of Moldova: CEP USM, 2022, Ediția 2, pp. 120-124. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7354935
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2022
Conferința "Current Affairs and Perspectives in Psychological Research"
2, Chisinau, Moldova, 29-30 noiembrie 2022

Mental health problems of medical and non- medical students from the Republic of Moldova during the COVID-19 pandemic.

Problemele de sănătate mintală ale studenților mediciniști și non mediciniști din Republica Moldova în perioada pandemiei COVID-19

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7354935
CZU: 616.89:378.17:616.98

Pag. 120-124

Praviţchi Galina1, Nastas Aliona2, Shadi Nasim Shahin2
 
1 Moldova State University,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
 
Disponibil în IBN: 11 ianuarie 2023


Rezumat

Since the COVID-19 pandemic has affected the educational system, university students facing various challenges, one of which is the challenge of the global recession. Although medical and non-medical students are willing to support pandemic response efforts, how the crisis has affected their mental health remains uncertain. This study aimed to assess the mental health problems of medical and non-medical students from the Republic of Moldova during the COVID-19 pandemic. The findings of this study suggest that medical and non-medical students’ mental health is a public health issue that has become even more critical in the context of a pandemic, underlining the need to reinforce prevention, surveillance, and access to care.

Pandemia COVID-19 a afectat sistemul educațional, studenții universitari fiind confruntați cu diverse provocări, una dintre care  necesitatea de a se adapta la provocarea recesiunii globale. Deși studenții medici și non-medici sunt dispuși să susțină eforturile de răspuns la pandemie, modul în care criza le-a afectat sănătatea mintală rămâne incert. În acest studiu ne-am propus să evaluăm problemele de sănătate mintală ale studenților medici și non-medici din Republica Moldova în timpul pandemiei COVID-19. Rezultatele acestui studiu sugerează că sănătatea mintală a studenților mediciniști și non-medici este o problemă de sănătate publică care a devenit și mai critică în contextul unei pandemii, subliniind necesitatea de a consolida prevenirea, supravegherea și accesul la îngrijire.

Cuvinte-cheie
mental health, medical students, non-medical students, COVID-19, pandemic.,

sănătate mintală, studenți medici, studenți non-medici, COVID-19, pandemie.