Analiza conceptului de ,,interes public’’ prin prisma legislației din Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
52 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-09 11:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[342:340.134](478) (2)
Drept public. Drept constituțional. Drept administrativ (2178)
Tipuri și forme ale dreptului (601)
SM ISO690:2012
PASCARU, Nicolae. Analiza conceptului de ,,interes public’’ prin prisma legislației din Republica Moldova. In: Administrarea Publică. 2020, nr. 4(108), pp. 135-139. ISSN 1813-8489.
10.5281/zenodo.4300398
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489

Analiza conceptului de ,,interes public’’ prin prisma legislației din Republica Moldova

Analysis of the concept of ,,public interest,’’ through the prism of the legislation of the Republic of Moldova

Анализ понятия «публичный интерес» сквозь призму законодательства Республики Молдова


CZU: [342:340.134](478)
DOI: 10.5281/zenodo.4300398
Pag. 135-139

Pascaru Nicolae
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2020


Rezumat

In the current situation, marked by the crisis caused by the COVID-19 virus worldwide, when certain human rights have been limited and sometimes even violated, in all states where the state of emergency has been established, a research dedicated to the concept of "Public interest", in the light of the legislation of the Republic of Moldova, is a current issue. The importance of the correct understanding of the notion/concept of public interest lies in the fact that the public interest serves as one of the main arguments/justifications for issuing decisions by some public authorities meant to influence in some cases the whole society. The purpose of this article is to identify the legal framework in which the concept of public interest is used, and in what sense the legislator of the Republic of Moldova operates with the notion of public interest.

În condiţiile situației actuale, marcată de criza provocată de virusul COVID-19 la nivel mondial, când anumite drepturi ale omului au fost limitate și uneori chiar și încălcate, la nivelul tuturor statelor în care a fost instaurată starea de urgență, o cercetare consacrată conceptului de „interes public”, prin prisma legislației din RM, reprezintă un subiect actual. Importanța înțelegerii corecte a noțiunii/conceptului de interes public, rezidă din faptul că anume interesul public servește drept unul dintre principalele argumente/justificări pentru emiterea unor decizii de către unele autorități publice menite să influențeze în unele cazuri întreaga societate. Scopul acestui articol, este de a identifica cadrul legal în care este utilizat conceptul de interes public și, în ce sens, legiuitorul din RM operează cu noțiunea de interes public.

Cuvinte-cheie
public interest, public authority, administrative code, official information, COVID-19,

interes public, autoritatea publică, codul administrativ, informație oficială, COVID-19