Механизмы и технологии информационно-коммуникативного обеспечения публичного управления: теоретические аспекты
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
236 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-26 13:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
35:004 (5)
Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară (2243)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (3195)
SM ISO690:2012
ЯРУЛИНА, Наталья. Механизмы и технологии информационно-коммуникативного обеспечения публичного управления: теоретические аспекты. In: Administrarea Publică. 2020, nr. 4(108), pp. 140-148. ISSN 1813-8489.
10.5281/zenodo.4300402
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489

Механизмы и технологии информационно-коммуникативного обеспечения публичного управления: теоретические аспекты

Mecanisme și tehnologii de informare și sprijin pentru comunicare ale administrației publice: aspecte teoretice

Mechanisms and technologies of information and communication support of public administration: theoretical aspects

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4300402
CZU: 35:004

Pag. 140-148

Ярулина Наталья
 
Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2020


Rezumat

The article analyzes the relationship between the concepts of «public administration mechanism», «public administration technology», defines their content, essence, characteristic features. The diagram of the structure of the public administration mechanism is given. The structure of the mechanism of information and communication support of public administration has been investigated, the main components have been identified. The functions and principles of mechanisms and technologies of information and communication support of public administration are revealed.

В статье проанализировано соотношение между понятиями «механизм публичного управления», «технология публичного управления», определено их содержание, сущность, характерные особенности. Приведена схема структуры механизма публичного управления. Исследована структура механизма информационно-коммуникативного обеспечения публичного управления, выявлены основные составляющие. Рассмотрены функции и принципы механизмов и технологий информационно-коммуникативного обеспечения публичного управления.

Cuvinte-cheie
Public administration, mechanism of public administration, technology of public administration, information and communication support,

публичное управление, механизм публичного управления, технология публичного управления, информационно-коммуникативное обеспечение