IBN
Închide
Constantin Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 6

Caracteristicile statusului epileptic refractar la copii (caz clinic)
Călcîi Cornelia12 , Feghiu Ludmila13 , Calistru Iulia12 , Calistru Andrei12 , Constantin Olga1 , Sprincean Mariana1 , Hadjiu Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul Naţional de Epileptologie
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical evolution of convulsive status epilepticus in children
Calistru Iulia1 , Călcîi Cornelia1 , Feghiu Ludmila2 , Calistru Andrei1 , Constantin Olga1 , Hadjiu Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epilepsy following perinatal stroke
Calistru Andrei1 , Calistru Iulia1 , Călcîi Cornelia2 , Feghiu Ludmila3 , Constantin Olga1 , Hadjiu Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările neurologice in Sars-Cov-2 la copii
Constantin Olga1 , Călcîi Cornelia12 , Feghiu Ludmila31 , Calistru Iulia1 , Calistru Andrei1 , Şciuca Svetlana12 , Hadjiu Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul Naţional de Epileptologie
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular and cellular biomarkers in status epilepticus and epilepsy
Călcîi Cornelia12 , Hadjiu Svetlana21 , Calistru Iulia1 , Calistru Andrei1 , Feghiu Ludmila31 , Constantin Olga1 , Groppa Stanislav13
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neurological manifestations associated with Sars-CoV-2 infection in children
Constantin Olga , Călcîi Cornelia , Feghiu Ludmila , Calistru Iulia , Calistru Andrei , Hadjiu Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Neurological manifestations associated with SARS-COV-2 infection in children
Constantin Olga1 , Călcîi Cornelia1 , Feghiu Ludmila1 , Calistru Iulia2 , Calistru Andrei2 , Hadjiu Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refractory status epilepticus in children
Călcîi Cornelia , Sprincean Mariana , Lupuşor Nadejda , Midrigan Eugen , Grîu Corina , Hadjiu Svetlana , Calistru Iulia , Constantin Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Neurology
Nr. S1(28) / 2021 / ISSN 1351-5101 / ISSNe 1468-1331
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Status epilepticus associated with COVID-19 infection in a pediatric patient
Calistru Iulia1 , Călcîi Cornelia1 , Calistru Andrei1 , Constantin Olga1 , Feghiu Ludmila2 , Hadjiu Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Epileptology Center of the Republic of Moldova
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Tratamentul profilactic al convulsiilor febrile la copii cu fenobarbital (continuu) în comparație cu diazepam (intermitent)
Constantin Olga1 , Călcîi Cornelia2 , Feghiu Ludmila2 , Calistru Iulia1 , Calistru Andrei1 , Hadjiu Svetlana2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10