IBN
Închide

141Publicaţii

879Descărcări

44126Vizualizări

Hadjiu Svetlana106Călcîi Cornelia96Revenco Ninel94Lupuşor Nadejda84Feghiu Ludmila44Grîu Corina42Cuzneț Ludmila27Racoviță Stela25Tihai Olga21Halabudenco Elena20Egorov Vladimir19Eţco Ludmila19Barbova Natalia18Groppa Stanislav17Bejan Nadejda17Mişina Ana14Moşin Veaceslav11Samoilenco Tatiana9Paladi Elena9Andreev Anastasia9Capcelea Svetlana7Strătilă Mihail6Secrieru Viorica6Sacară Victoria5Nour Veronica5Iacomi Vladimir4Pasari Ramina4Bantaș Alina4Gruzinschi Andriana4Neamțu Bogdan Mihai4Opalco Igor3Petrov Victor3Olaru Tamara3Lupuşor Adrian3Beniş Svetlana3Burac Nadejda3Lacusta Victor2Stratulat Petru2Uşurelu Natalia2Feghiu Leonid2Neamţu Mihai-Leonida2Dobrotă Luminiţa2Boiciuc Kiril2Litovcenco Anatolii2Romanciuc Lilia2Foca Silvia-Gabriela2Moldovanu Maria2Fuior Liliana2Cazan Corina2Costea Raluca-Maria2Poneatenco Dumitru2Calistru Iulia2Eremea R.2Cemortan Igor1Varzari Alexandru1Burlac Ala1Caproş Natalia1Bucun Nicolae1Curteanu Ala1Andrieş Lucia1Friptu Valentin1Rusu Ludmila1Schiţco Olga1Gavriluţă Iulia1Strătilă Radu1Tabac Elena1Călcâi Cornelia1Lupaşcu Aliona1Antohii Ana1Autor Nou1Capros Hristiana1Neamţu Mihai-Bogdan1Dobrovolskaia-Catrinici Aliona1Ababii Maria1Ponetenco Dumitru1Matacuta Ioana1Pădure Valeriu1Dorif Alexandr1Midrigan Eugen1Chesov Elena1Ţurcan Cristina1Ghiluţă Oxana1Cracea Angela1Crivceanschi Eugenia1Nicolaescu Eliza1Burlacu Ala1Nanii Maria1Guțuleac Radu1Patrașcu Alina1Gorduza Eusebiu Vlad1Maniu Ionela1Sărăteanu Ina1Constantin Olga1Moraru Ruxandra1Filipenko Maxim1
Sprincean Mariana
Cuvinte-cheie (467): children (28), stroke (23), copii (17)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 65. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 48.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 30

Accidentul vascular cerebral in infecția COVID-19 la copii
Hadjiu Svetlana12 , Călcîi Cornelia12 , Sprincean Mariana12 , Revenco Ninel12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromosomal abnormalities in men with azoospermia
Racoviță Stela1 , Moshin Veaceslav1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Sprincean Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical and genetic study in male infertility with azoospermia
Racoviță Stela1 , Moshin Veaceslav1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Sprincean Mariana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clinical-genetic particularities of progressive muscular dystrophies in children
Sprincean Mariana12 , Hadjiu Svetlana12 , Racoviță Stela12 , Burac Nadejda1 , Sakara Viktoria K.2 , Lupuşor Nadejda1 , Grîu Corina1 , Cuznetz Ludmila12 , Feghiu Ludmila13 , Halabudenco Elena2 , Călcîi Cornelia12 , Revenco Ninel12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 National Epileptology Center of the Republic of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congenital cerebral malformations in the pregnancies with genetic risc
Tihai Olga1 , Hadjiu Svetlana12 , Sprincean Mariana12 , Barbova Natalia12 , Egorov Vladimir12 , Halabudenco Elena2 , Revenco Ninel12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytogenetic study in male infertility associated with azoospermia and severe oligosoospermia
Racoviță Stela1 , Patrașcu Alina1 , Capcelea Svetlana1 , Mishina Anna2 , Samoilenco Tatiana2 , Sprincean Mariana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltare personalitatii la delincvenul adolescent
Nicolaescu Eliza1 , Sprincean Mariana23
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drug-resistant epilepsies in children: clinical case
Feghiu Ludmila12 , Hadjiu Svetlana13 , Călcîi Cornelia13 , Sprincean Mariana13 , Lupuşor Nadejda13 , Grîu Corina1 , Cuznetz Ludmila3 , Racoviță Stela1 , Groppa Stanislav12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute,
3 Institute of Mother and Child
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electroencephalographic evolution in children with COVID-19
Feghiu Ludmila1 , Călcîi Cornelia1 , Sprincean Mariana1 , Cuznetz Ludmila2 , Lupuşor Nadejda1 , Hadjiu Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electrofunctional results in children with COVID-19
Feghiu Leonid , Călcîi Cornelia , Sprincean Mariana , Lupuşor Nadejda , Grîu Corina , Cuznetz Ludmila , Hadjiu Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Journal of Neurology
Nr. S1(28) / 2021 / ISSN 1351-5101 / ISSNe 1468-1331
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enzyme immunoassay parameters in ischemic stroke in children
Sprincean Mariana12 , Hadjiu Svetlana12 , Călcîi Cornelia12 , Lupuşor Nadejda12 , Feghiu Ludmila1 , Cuznetz Ludmila1 , Grîu Corina1 , Revenco Ninel12 , Groppa Stanislav13
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 National Epileptology Center of the Republic of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiology of Down syndrome in the Republic of Moldova, 2009 – 2018
Barbova Natalia12 , Egorov Vladimir1 , Sprincean Mariana12 , Halabudenco Elena1 , Mishina Anna1 , Samoilenco Tatiana1 , Secrieru Viorica1 , Nour Veronica1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of status epilepticus in children
Călcîi Cornelia12 , Sprincean Mariana1 , Lupuşor Nadejda1 , Grîu Corina1 , Cuznetz Ludmila12 , Racoviță Stela1 , Feghiu Ludmila13 , Hadjiu Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Emergency Medicine Institute
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frequency of congenital malformations of the central nervous system in Moldova compared to EUROCAT international registry data
Barbova Natalia1 , Egorov Vladimir2 , Tihai Olga1 , Sprincean Mariana1 , Halabudenco Elena2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaging aspects in Spastic Cerebral Palsy in children
Cuznetz Ludmila12 , Hadjiu Svetlana12 , Călcîi Cornelia12 , Grîu Corina1 , Racoviță Stela1 , Lupuşor Nadejda1 , Feghiu Ludmila13 , Sprincean Mariana12 , Revenco Ninel12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Emergency Medicine Institute
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunoenzymatic assay of endoglin in ischemic stroke in children
Sprincean Mariana , Hadjiu Svetlana , Călcîi Cornelia , Lupuşor Nadejda , Groppa Stanislav , Revenco Ninel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunoenzymatic changes in ischemic stroke in children
Sprincean Mariana12 , Hadjiu Svetlana1 , Lupuşor Nadejda1 , Grîu Corina1 , Cuznetz Ludmila1 , Racoviță Stela1 , Feghiu Ludmila13 , Călcîi Cornelia12 , Revenco Ninel12 , Groppa Stanislav13
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Emergency Medicine Institute
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64. 2021. Chişinău. ISSN 2537-6373 (Print).
Disponibil online 27 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunoenzymatic expressivity of interleukin-6 in pediatric ischemic stroke
Sprincean Mariana , Hadjiu Svetlana , Călcîi Cornelia , Lupuşor Nadejda , Racoviță Stela , Grîu Corina , Feghiu Ludmila , Cuznetz Ludmila , Revenco Ninel , Groppa Stanislav
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
European Stroke Journal
Nr. Supl.1(6) / 2021 / ISSN 2396-9873 / ISSNe 2396-9881
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ischemic stroke in children depending on risk factors
Sprincean Mariana1 , Hadjiu Svetlana1 , Călcîi Cornelia1 , Lupuşor Nadejda1 , Revenco Ninel1 , Groppa Stanislav2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările neurologice in COVID-19 in populația pediatrică (reviu)
Călcîi Cornelia12 , Hadjiu Svetlana12 , Sprincean Mariana12 , Revenco Ninel12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 141