IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "frecvență"

Relaţiile geografiei lingvistice cu etimologia şi statistica

Pavel Vasile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rare diseases in monitoring of congenital anomalies

Egorov Vladimir1, Barbova Natalia12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(90) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinuzita maxilară de origine tumorală.

Hîţu Dumitru, Chele Nicolae, Şcerbatiuc Dumitru, Cabac Vasile, Bădărău Lilia, Mogîldea Maria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diversitatea comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caraman Natalia, Caldari Vladislav
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structura și diversitatea comunităților de rozătoare sub impactul transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova

Sîtnic Veaceslav, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posibilităţile de utilizare a proceselor cavitaţionale în industria alimentară

Luţă Ivan, Dumitraş Petru
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul privind reconstrucţia staţiei nr.12 de pompare a agentului termic în vederea optimizării procesului tehnologic

Guţuleac Alexandru, Radilov Tudor
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea algoritmului de calcul pentru optimizarea vitezei de calcul a transformatei Fourier

Capcanari Ion, Purci Gheorghe, Captari Hristina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinuzita maxilară neodontogenă 2019

Barcaru Doina, Hîţu Dumitru, Mighic Alexandru
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarația universală a drepturilor omului (analiză hypertextuală)

Ungureanu Elena
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frecvenţa ploilor torenţiale și impactul lor pe teritoriul Republicii Moldova

Nedealcov Maria, Mîndru Galina, Ţurcan Viorica
Starea actuală a componentelor de mediu.
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biodiversitatea şi impactul speciilor de rozătoare în ecosistemele Antropizate

Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații actuale privind manifestarea anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova

Ţurcanu Viorica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte tehnice importante privind funcționarea microrețelelor electroenergetice

Postoronca Sveatoslav
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15