Frecvenţa ploilor torenţiale și impactul lor pe teritoriul Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
87 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-20 18:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.577.37(478) (1)
Meteorologie (186)
SM ISO690:2012
NEDEALCOV, Maria; MÎNDRU, Galina; ŢURCAN, Viorica. Frecvenţa ploilor torenţiale și impactul lor pe teritoriul Republicii Moldova. In: Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. 12-13 decembrie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de Ecologie și Geografie, 2019, pp. 151-159. ISBN 978-9975-3155-9-3 (Impressum).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Starea actuală a componentelor de mediu. 2019
Conferința "Starea actuală a componentelor de mediu. "
Chişinău, Moldova, 12-13 decembrie 2019

Frecvenţa ploilor torenţiale și impactul lor pe teritoriul Republicii Moldova


CZU: 551.577.37(478)
Pag. 151-159

Nedealcov Maria, Mîndru Galina, Ţurcan Viorica
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2020


Rezumat

An analysis of heavy rains from 1985–2015 that fell within 24 hours or less allowed us to determine the frequency of precipitation with a quantitative threshold of ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 and ≥ 150 mm when developing a digital map. frequency distribution of these rains in the republic. Thus, it was found that the entire territory of the Republic of Moldova is at risk of flooding caused by heavy rains with threshold values ≥30 and ≥ 50 mm, precipitated within 24 hours or less, heavy rains with precipitation ≥ 100 and ≥ 150 mm. affects the territory of the republic only locally. The exposure of the territory of the republic to the risk of heavy rains in the warm season was also estimated, reflecting areas with varying degrees of exposure of the republic to this risk, expressed by the magnitude of the damage caused in the territorial-administrative profiles.

Cuvinte-cheie
ploi torențiale, cantitate, frecvență, grad de expunere, prejudicii