IBN
Închide
Opalco Igor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 18
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3

2022 - 1

Influența maladiilor non-transmisive asupra mortinatalității
Petrov Victor , Bursacovschi Natalia , Opalco Igor , Botnari-Guțu Mihaela , Cojocari Victoria
Центр матери и ребенка
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Biological markers of ionizing radiation
Coreţchi Liuba12 , Gîncu Mariana12 , Sakara Viktoria K.3 , Opalco Igor3 , Mishina Anna3 , Popescu Irina-Anca4 , Bahnarel Ion2 , Bejenari Ludmila3 , Gladun Sergiu3
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Mother and Child,
4 National Institute of Public Health, Regional Centre of Public Health – Iasi
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor sociali, comportamentali și medicali asupra dezvoltării bolilor netransmisibile de tip hipertensiv in sarcină
Pădure Valeriu , Petrov Victor , Opalco Igor , Grecu Chiril , Bursacovschi Natalia , Podolean Oxana , Bubulici Cristina , Rotaru Cristina
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metabolismului lipidic in sarcină
Grecu Chiril , Petrov Victor , Opalco Igor , Pădure Valeriu
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMA linked to unbalanced genomic changes: case report
Coliban Iulia , Blăniţă Daniela , Opalco Igor , Gladun Sergiu , Sakara Viktoria K. , Uşurelu Natalia
Institute of Mother and Child
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velo-cardio-facial syndrome diagnostics in moldova by comparative expression qPCR
Dorif Alexandr , Sakara Viktoria K. , Palii Ina , Rodoman Iulia , Opalco Igor , Gladun Sergiu
Institute of Mother and Child
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Impactul bolilor netransmisibile asupra naşterii premature
Pădure Valeriu , Opalco Igor
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Factorii obstetricali de risc ai mortinatalităţii
Grecu Chiril , Burlacu Ala , Eţco Ludmila , Opalco Igor , Pădure Valeriu
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(78-S) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortinatalitatea pretermen: consecinţă a patologiei sarcinii sau placentei
Gaţcan Ştefan , Petrov Victor , Opalco Igor , Pădure Valeriu , Siniţîna Lilia , Petrovici Virgil , David Valeriu , Grecu Chiril
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naşterea prematură şi factorii de risc ce influenţează asupra mortalităţii perinatale
Marian-Pavlenco Angela12 , Jdanov Ecaterina12 , Opalco Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Caracteristicile perioadei perinatale asociată cu procesele inflamatorii în cazul mortinataliţăţii pretermen
Pădure Valeriu , Opalco Igor , Eţco Ludmila , Gaţcan Ştefan , Grecu Chiril
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(75) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Contraverse actuale în terapia tocolitică
Grecu Chiril , Opalco Igor , Burlac Ala , Pădure Valeriu
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglările neurologice ale copiilor prematuri expuşi neuroprotecţiei antenatale cu sulfat de magneziu
Sprincean Mariana12 , Eţco Ludmila12 , Curteanu Ala1 , Petrov Victor1 , Opalco Igor1 , Burlac Ala1 , Paladi Elena1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(66) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 27 December, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-1389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naşterea vaginală după operaţie cezariană
Cerneţchi Olga1 , Petrov Victor2 , Stavinskaia Ludmila1 , Opalco Igor2 , Burlac Ala2 , Madan Diana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuroprotecţia antenatală cu sulfat de magneziu şi evaluarea neurologică la distanţă a copiilor prematuri
Sprincean Mariana12 , Stratulat Petru21 , Eţco Ludmila12 , Petrov Victor1 , Opalco Igor1 , Burlacu Ala1 , Paladi Elena1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihoneurologice de dezvoltare a copiilor prematuri expuşi antenatal sulfatului de magneziu
Sprincean Mariana12 , Stratulat Petru12 , Eţco Ludmila12 , Petrov Victor1 , Opalco Igor1 , Lupaşcu Aliona1 , Pădure Valeriu1 , Paladi Elena1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţia markerilor predictivi în diagnosticul naşterilor premature
Madan Diana , Petrov Victor , Opalco Igor , Manceva Maria , Pădure Valeriu
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(65) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 December, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 8

Analiza comparativă a utilizării mifepristonului şi misoprostolului pentru preinducţia naşterii premature cu retard de dezvoltare intrauterină a fătului (RDIUF)
Manceva Maria , Opalco Igor , Pădure Valeriu
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(63) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul terapiei antibacteriene asupra rezultatelor materno-fetale la pacientele cu naştere prematură asociată cu infecţii urinare
Opalco Igor , Eţco Ludmila , Pădure Valeriu
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 7 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa duratei perioadei alichidiene asupra rezultatelor materne şi fetale în cazul naşterilor premature complicate cu ruperea prematură a pungii amniotice
Pădure Valeriu , Opalco Igor
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(61) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26