IBN
  



  














    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "digital tools"
Instrumente digitale și abordări noi în lucrul profesorului modern la organizarea învățământului mixt
Bobrova Iuliana
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea instrumentelor 3D Maps Excel pentru dezvoltarea competențelor de creare a hărților geografice
Cujbă Vadim
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte inovative ale predării-învățării-evaluării matematice în liceu în contextul formării competențelor secolului XXI
Lupu Ilie, Druţa Rodica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Challenges of inclusive education in the context of blended learning
Darawsha Ahlam, Galia Nadia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1, Sîrbu Tamara1, Bîrsa Maxim1, Cernăuţeanu Victor2, Cojocaru Irina3
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Competent and Social Entrepreneur: the Experience of the Lycée “Tito Lucrezio Caro” in Naples
Rossetti Luigi Umberto, Di Benedetto Maria
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital skills of the evaluator
Bulat Violeta, Andriţchi Viorica
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open science practice used in strengthening the national collection of non-pathogenic microorganisms
Bogdan-Golubi Nina1, Sîrbu Tamara1, Bîrsa Maxim1, Cernăuţeanu Victor2, Cojocaru Irina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Information Society Development Institute,
3 Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’intégration de technologies numériques dans l’enseignement/apprentissages des langues/cultures étrangères
Imnadze Elza
Université Andria Pirveltsodebouli auprès du Patriarcat de Géorgie Tbilissi
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 5 / 2018 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 6 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitățile de informare și instruire în mediul online pentru bibliotecari: abordări practice
Anisei Zinaida
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valuation pedagogy of ethics through digital tools
Paniş Aliona
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 32 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1, Sîrbu Tamara1, Bîrsa Maxim1, Cernăuţeanu Victor2, Cojocaru Irina3
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea instrumentelor digitale în procesul de predare învățare a dansului clasic
Talpă Svetlana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente de activizare a elevilor pe parcursul lecției
Ivancov Ludmila
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de ascultare prin activități ludice și resurse educaționale digitale
Scîntei Liliana
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor în context pandemic: provocări și realizări
Proțiuc Silvia, Putină Dorina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(131) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea și instrumentele digitale pentru activitățile online desfășurate cu preșcolarii
Tifrac Maria12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții cu privire la organizarea procesului instructiv-educativ la Geografie în era tehnologiilor informaționale
Pîntea Amelia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea spațiilor de învățare prin aplicarea metodologiei Design Thinking
Iliev Mihail
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(122) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul la distanţă – alternativă de reformare a sistemului educaţional din Republica Moldova
Cerbuşca Pavel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32