IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-0(41) pentru indicele czu "54(478)(092)"

Academician Pavel Vlad – a veritable scientist of our country

CZU : 54(478)(092)
Aricu Aculina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant-chimist cu renume mondial. Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere
CZU : 54(478)(092)
, , , , , ,
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memory of academician of Academy of Sciences of Moldova professor Constantin Turta
CZU : 54(478)(092)
Lupascu Tudor, Aricu Aculina
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memory of corresponding member of Academy of Sciences of Moldova professor Mihail Revenco
CZU : 54(478)(092)
, Lupascu Tudor
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Gheorghe Duca – om, savant şi bărbat al cetăţii
CZU : 54(478)(092)
,
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tudor Lupaşcu: vocaţie şi dăruire
CZU : 54(478)(092)
Intellectus
Nr. 4 / 2004 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un arhitect al echilibrului ecologic
CZU : 54(478)(092)
Intellectus
Nr. 4 / 2003 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sunt dominat de suflul creativităţii”
CZU : 54(478)(092)
Intellectus
Nr. 2 / 2003 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un călător în stele
CZU : 54(478)(092)+821.135.1(478)-1(092)
Intellectus
Nr. 2 / 2002 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelator al propriului destin
CZU : 54(478)(092)
,
Intellectus
Nr. 1 / 2002 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un spirit al reînnoirii
CZU : 54(478)(092)
Intellectus
Nr. 1 / 2002 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frumosul anotimp al înţelepciunii
CZU : 54(478)(092)
Intellectus
Nr. 4 / 2001 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un om care sfinţeşte locul
CZU : 54(478)(092)
Intellectus
Nr. 3 / 2001 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un senior al ştiinţei chimice. Academicianul Aurelian Gulea la 70 de ani
CZU : 54(478)(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Cartea întredeschisă”, un nou tip de izomerie
CZU : 54(478)(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacția Vlad – o revelație în chimia compușilor naturali
CZU : 54(478)(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nicon Ungur la 60 de ani
CZU : 54(478)(092)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Pavel CHINTEA la 75 de ani
CZU : 54(478)(092)
, ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chimist notoriu, promotor al scientometriei
CZU : 54(478)(092)
, ,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Aurelian GULEA – o personalitate devotată Alma Mater
CZU : 54(478)(092)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 0 of 41