IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru indicele czu "343.61"
Аналітичне забезпечення плоского моделювання дорожньо-транспортних ситуацій
CZU : 343.983:004.94]:343.618(045)
Тернов Сергій, Бескровний Олексій
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(25) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблеми причинного зв’язку в злочинах проти здоров’я особи
CZU : 343.615+343.347.2
Катеринчук Катерина
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(25) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Насильственные действия как признак объективной стороны побоев и истязаний
CZU : 343.61
Лахова Елена
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(24) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об’єкт складу злочину, передбаченого статтею 126 Кримінального кодексу України
CZU : 343.615.2
Гаркуша Аліна
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(23) / 2017 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кібернасильство (кібербулінг) серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів
CZU : 343.61004]-053.5
Лубенець Ірина
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(19) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suicidul și determinarea la suicide
CZU : 343.614
Legea şi Viaţa
Nr. 6(306) / 2017 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институт «убийство по неосторожности» в украинской правовой традиции: юридико-психологический аспект
CZU : 343.618(477)
Паклина Татьяна
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особая жестокость как оценочное понятие в уголовном законодательстве Украины
CZU : 343.61(477)(091)
Акимова Арина
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(286) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характер совершения умышленных убийств в Украине во второй половине 1940-х – в начале 1950-х гг.
CZU : 343.61(477)(091)
Саблук Сергей
Legea şi Viaţa
Nr. 6/3(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clarificarea unor aspecte discutabile în practica judiciară națională în materia lipsirii de viață din imprudență
CZU : 343.618(478)
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(197) / 2017 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații referitoare la caracterizarea omorului săvârșit prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane (lit.m) alin.(2) art.145 CP RM). Partea II
CZU : 343.61(478)
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(185) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații referitoare la caracterizarea omorului săvârșit prin mijloace periculoase pentru viața sau sănătatea mai multor persoane (lit.m) alin.(2) art.145 CP RM). Partea I
CZU : 343.61(478)
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind determinarea minorului la sinucidere

CZU : 343.614+316.624
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii: studiu de drept comparat
CZU : 343.61:340.5/.6
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victima determinării la sinucidere (art.150 cp rm): explicaţii psihologo-psihiatrice în luarea deciziei definitive de suicid
CZU : 343.614:159.9
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele precizări privind imprudenţa în cauzele cu privire la lipsirea de viaţă: studiu de drept penal comparat
CZU : 343.618
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precedentele judiciare pe cauzele de omor intenţionat în România: viziune contemporană
CZU : 343.61(498)
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: Experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova
CZU : 343.611(478)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: Aspecte teoretice si practice
CZU : 343.61
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza instituţiei responsabilităţii limitate prin prisma diferitelor sisteme de drept
CZU : 343.61(478)
,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54