Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: Aspecte teoretice si practice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
622 65
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-25 17:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.61 (46)
Infracțiuni împotriva persoanei (152)
SM ISO690:2012
BRÎNZĂ, Sergiu. Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: Aspecte teoretice si practice. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2014, nr. 3(73), pp. 86-104. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: Aspecte teoretice si practice

CZU: 343.61
Pag. 86-104

Brînză Sergiu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 august 2015


Rezumat

Obiectul prezentei investigaţii îl reprezintă cele mai relevante aspecte teoretice şi practice ale infracţiunilor de omor săvârşite în stare de afect (art.146 CP RM) şi de pruncucidere (art.147 CP RM). Ambele infracţiuni analizate sunt săvârşite prin omor. În afară de aceasta, ele se aseamănă prin responsabilitatea redusă a persoanei care le săvârşeşte. Însă, în afară de similitudini, infracţiunile prevăzute la art.146 şi 147 CP RM se caracterizează prin anumite diferenţe specifice. Acestea se referă la: victima infracţiunii; timpul de săvârşire a infracţiunii; particularităţile stării emoţionale a subiectului infracţiunii; subiectul infracţiunii. Conţinând multiple referiri la exemplele din practica judiciară, studiul de faţă are ca repere următoarele aspecte teoretice: obiectul juridic special; obiectul material; victima; conţinutul faptei (acţiunii sau inacţiunii) prejudiciabile; urmările prejudiciabile ale infracţiunii şi legătura cauzală; alte semne ale laturii obiective a infracţiunii; indicarea tipului componenţei de infracţiune în funcţie de rezultatul infracţiunii (componenţă materială); momentul de consumare a infracţiunii; forma şi tipul vinovăţiei; motivul şi scopul infracţiunii; starea emoţională a subiectului infracţiunii; condiţiile generale şi speciale ale subiectului infracţiunii.

The object of this investigation are the most relevant theoretical and practical aspects of the offence of murder committed in the state of affection (art.146 PC RM) and infanticide (art.147 PC RM). Both analyzed offences are committed through murder. In addition, they are similar by the reduced responsibility of the perpetrator. However, apart from similarities, the offences under art.146 and 147 PC RM are characterized by certain specific differences with regard to the victim of the offence, the time of perpetration of the offence, the emotional peculiarities of the subject of the offence and the subject of the offence. Covering multiple examples of judicial practice, this study has the following theoretical benchmarks: the special legal object; the material object; the victim; the contents of the prejudicial act (action or inaction); the prejudicial consequences of the offence and the causal linkage; the other signs of the objective side of the offence; the indication of the composition of the offence by it’s outcome (the material composition); the consumption of the offence; the form and type of guilt; the motive and purpose of the offence; the emotional state of the subject; the general and special conditions of the subject.

Cuvinte-cheie
omor, stare de afect, mamă, stare de tulburare fizică sau psihică, cu diminuarea discernământului,

modul subit; acte de violenţă, insulte grave, alte acte ilegale sau imorale ale victimei, copil nou-născut, timpul naşterii sau imediat după naştere, cauzată de naştere.